top of page
Centrum Edukacji i Wsparcia REST-GEST
jesienią Road
o organizacji

<p class="font_8"><strong>"Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES-GEST</strong></p>
<p class="font_8"><strong>powstał &nbsp;w 1958 roku. Klub został zarejestrowany po raz pierwszy jako &nbsp;samodzielne stowarzyszenie sportowe 23.12.1991 roku przez Urząd &nbsp;Wojewódzki Wydział Spraw Społecznych w Rzeszowie, a działalność &nbsp;rozpoczął 05.12.1991 roku. Jednak działalność sportowa była prowadzona &nbsp;do tego czasu w ramach struktur Polskiego Związku Głuchych. Trudna &nbsp;sytuacja finansowa i brak środków na sport zmusiła działaczy do &nbsp;stworzenia samodzielnej organizacji sportowej."</strong></p>

opis zadań dla wolontariusza

<p class="font_8">- pomoc w tłumaczeniach tesktów z języka angielskiego na polski i odwrotnie</p>
<p class="font_8">- pomoc w tworzeniu filmów w języku migowym czyli &nbsp;wyszukiwanie tematów do tłumaczenia i streszczanie ich w języku łatwym &nbsp;do zrozumienia</p>
<p class="font_8">- pomoc w tworzeniu filmów (montaż filmów), które umieszczane są w telewizji internetowej <a href="http://www.glusi.tv/" target="_blank">www.Glusi.TV</a></p>

DATA ROZPOCZĘCIA NABORU:

miejsce odbywania wolontariatu

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

kontakt do koordynatora

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

DATA ZAKOŃCZENIA NABORU:

Jestem akapitem.

Jestem akapitem.

korzyści dla wolonatriusza

<ul class="font_8">
<li><p class="font_8">&nbsp;możliwość poznania specyfiki działalności NGO dla osób głuchych&nbsp;</p></li>
<li><p class="font_8">&nbsp;zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia przydatnego w pracy zawodowej</p></li>
</ul>

informacje dodatkowe

bottom of page