top of page
Fintech Development Institute
jesienią Road
o organizacji

<p class="font_8"><strong>"Fintech Development Institute to organizacja stworzona dla transformacji &nbsp;cyfrowej polskiego sektora finansowego, a także jako narzędzie edukacji &nbsp;oraz rozwoju wiedzy z zakresu finansów i technologii."</strong></p>

opis zadań dla wolontariusza

<p class="font_8">- udział w programie szkoleniowym (dostępnym w pełni online), zakończonym otrzymaniem certyfikatu</p>
<p class="font_8">- przeprowadzenie min. 3 warsztatów w szkole średniej (w formie webinaru) lub stacjonarnie w swojej szkole, jęsli nadal się uczysz.&nbsp;</p>
<p class="font_8">- udzielenie informacji o przeprowadzonych działaniach loklanej prasie, mediom</p>

DATA ROZPOCZĘCIA NABORU:

miejsce odbywania wolontariatu

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

kontakt do koordynatora

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

DATA ZAKOŃCZENIA NABORU:

Jestem akapitem.

Jestem akapitem.

korzyści dla wolonatriusza

<p class="font_8">Udział w Projekcie Edukacji Finansowej Elektroniczna Bankowość umożliwi Tobie:</p>
<ul class="font_8">
<li><p class="font_8">pozyskanie kluczowej wiedzy od ekspertów IT oraz wykładowców uniwersyteckich z zakresu: cyberbezpieczeństwa, nowych technologii w usługach cyfrowych (w tym blockchain, BigData, AI) oraz ochrony danych osobowych</p></li>
<li><p class="font_8">otrzymanie certyfikatu kompetencji cyfrowych, dzięki którem poszerzysz zasób swojego CV.&nbsp;</p></li>
<li><p class="font_8">darmowy dostęp do programów rozwojowych partnerów (instytucje finansowe, firmy z sektora IT)</p></li>
<li><p class="font_8">pozyskanie umiejętności prowadzenia wystąpień publicznych, w tym webinarów</p></li>
<li><p class="font_8">poznanie kreatywnych i zaangażowanych społecznie osób z Zespołu Projektu</p></li>
</ul>

informacje dodatkowe

<p class="font_8">Fintech Development Institute to organizacja stworzona dla transformacji cyfrowej polskiego sektora finansowego, a także jako narzędzie edukacji oraz rozwoju wiedzy z zakresu finansów i technologii</p>

bottom of page