top of page
Fundacja "Dr Clown" oddział we Wrocławiu
jesienią Road
o organizacji

<p class="font_8"><strong>"Fundacja „Dr Clown” została &nbsp;zarejestrowana i zorganizowana w 1999 roku. Od początku działalności &nbsp;naszym celem było niesienie uśmiechów tam, gdzie są one najbardziej &nbsp;potrzebne – do chorych w szpitalach, zmagających się z bólem, lękiem i &nbsp;samotnością</strong></p>
<p class="font_8">Nasze działania mają wspierać procesy &nbsp;leczenia, a także zapewnić bliskość osobom chorym i znajdującym się w &nbsp;sytuacjach kryzysowych poprzez wykorzystanie dobroczynnych właściwości &nbsp;uśmiechu.&nbsp;Wolontariusze &nbsp;Fundacji, tzw. Doktorzy Clowni, podczas wizyt w szpitalu przebrani są w &nbsp;fantazyjne, różnobarwne stroje i aby odwrócić uwagę chorych od &nbsp;szpitalnej rzeczywistości wykorzystują interaktywne zabawy, animacje, &nbsp;ale także wspierające rozmowy. W wyniku tych spotkań zostaje wzmocniona &nbsp;motywacja do walki z chorobą oraz zminimalizowane napięcie i stres &nbsp;spowodowane trudną sytuacją chorego. Aktualnie ponad 600 przeszkolonych &nbsp;wolontariuszy odwiedza regularnie z „terapią śmiechem” ponad 60&nbsp;000 &nbsp;podopiecznych przebywających w szpitalach i różnego rodzaju placówkach w &nbsp;ponad 80 miastach w całej Polsce.<strong>"</strong></p>

opis zadań dla wolontariusza

<p class="font_8">Fundacja „Dr Clown” już od ponad 20 lat zajmuje się &nbsp;terapią śmiechem w całej Polsce. Nasza praca opiera się na wizytach &nbsp;'Doktorów Clownów' na wybranych oddziałach szpitalnych oraz prowadzenia &nbsp;przez nich "terapii śmiechem" i zabawą. &nbsp;Dzięki pracy uzyskujemy realne &nbsp;efekty - terapia śmiechem wzmacnia u osób chorych poczucie, że mają &nbsp;wpływ na swoje życie, poczucie godności każdego człowieka, a ponadto ma &nbsp;realny i udowodniony wpływ na dobrostan Pacjentów oraz na proces ich &nbsp;zdrowienia.</p>
<p class="font_8">Standardowa wizyta w szpitalu trwa ok.1,5-2 godziny na &nbsp;wybranych oddziałach – głównie pediatrycznych. Oczywiście czas wizyt, &nbsp;ich częstotliwość oraz zakres odwiedzanych oddziałów są w pełni &nbsp;uzgadniane z Państwem. Nasze działania opierają się na pracy &nbsp;animacyjnej. ‘Doktorzy Clowni’ - wolontariusze Fundacji odwiedzają &nbsp;małych pacjentów w szpitalach. Podczas wizyt obowiązuje przebranie &nbsp;‘Doktora Clowna’, a nasze odwiedziny opierają się na technikach animacji &nbsp;i iluzji. Wykorzystujemy triki i sztuczki magiczne, elementy żonglerki, &nbsp;kręcenie balonów.</p>
<p class="font_8">Podczas wizyt w szpitalach nad wolontariuszami czuwa &nbsp;koordynator fundacyjny, który służy wsparciem. W ramach pracy &nbsp;wolontariackiej oferujemy udział w szkoleniach tematycznych &nbsp;rozszerzających wiedzę z zakresu animacji i Terapii Śmiechem, a także &nbsp;organizujemy cykliczne spotkania merytoryczne oraz integracyjne.</p>

DATA ROZPOCZĘCIA NABORU:

miejsce odbywania wolontariatu

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

kontakt do koordynatora

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

DATA ZAKOŃCZENIA NABORU:

Jestem akapitem.

Jestem akapitem.

korzyści dla wolonatriusza

<ul class="font_8">
<li><p class="font_8">nabycie doświadczenia</p></li>
<li><p class="font_8">nabycie nowych umiejętności</p></li>
<li><p class="font_8">udział w regularnych szkoleniach</p></li>
<li><p class="font_8">wymiana doświadczeń z innymi wolontariuszami</p></li>
<li><p class="font_8">aktywne spędzanie czasu wolnego</p></li>
<li><p class="font_8">pomoc potrzebującym</p></li>
<li><p class="font_8">wyróżnienia dla najbardziej aktywnych wolontariuszy</p></li>
</ul>

informacje dodatkowe

<p class="font_8">W czasie pandemii COVID-19 mamy ograniczone wejścia na tereny szpitali. Realizujemy jednak nasze działania poprzez odwiedziny małych pacjentów pod oknami szpitali i placówek specjalnych. Uczestniczymy także w dogoterapii prowadzonej na świeżym powietrzu.&nbsp;</p>

bottom of page