top of page
Fundacja Aktywny Sportowiec
jesienią Road
o organizacji

<p class="font_8">"<strong>Fundacja powstała w styczniu 2021r z inicjatywy dwóch &nbsp;sportowców, których celem i misją życiową jest niesienie pomocy innym.</strong></p>
<ul class="font_8">
<li><p class="font_8">Naszą przewodnią &nbsp;ideą jest wszechstronne wspieranie młodych ludzi oraz dzieci &nbsp;wykluczonych społecznie, angażując ich w aktywność sportową co przekłada &nbsp;się na ich zdrowie fizyczne oraz psychiczne.</p></li>
<li><p class="font_8">Pragniemy również &nbsp;wspierać sportowców, którzy w wyniku rożnych przyczyn utracili na &nbsp;zdrowiu wspierając ich oraz pomóć im w powrocie do zdrowia.</p></li>
<li><p class="font_8">Z racji, iż sami &nbsp;jesteśmy sportowcami doskonale wiemy jak ważny jest sport w &nbsp;kształtowaniu charakteru oraz umacnianiu zdrowia dlatego naszym celem &nbsp;jest wsparcie jak największej ilości dzieci i sportowców"</p></li>
</ul>

opis zadań dla wolontariusza

DATA ROZPOCZĘCIA NABORU:

miejsce odbywania wolontariatu

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

kontakt do koordynatora

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

DATA ZAKOŃCZENIA NABORU:

Jestem akapitem.

Jestem akapitem.

korzyści dla wolonatriusza

<ul class="font_8">
<li><p class="font_8">certyfikat wolontariatu</p></li>
<li><p class="font_8">nowe doświadczenia</p></li>
<li><p class="font_8">darmowe bilety na biegi OCR&nbsp;</p></li>
<li><p class="font_8">koszulki&nbsp;</p></li>
</ul>

informacje dodatkowe

bottom of page