top of page
Fundacja Brak Barier
jesienią Road
o organizacji

<p class="font_8">"Wyobraź sobie taką sytuację…<br>
Osoba poruszająca się na wózku chce wejść &nbsp;do sklepu, siłowni czy muzeum, ale napotyka bariery architektoniczne – &nbsp;załóżmy, że schody. Co musi zrobić? Musi poprosić kogoś o pomoc, aby tam &nbsp;wejść. Jednak nikt z personelu nie wie jak jej pomóc. Poza tym po co? &nbsp;Po co się męczyć przy pomaganiu, przecież osoba niepełnosprawna to nie &nbsp;jest “docelowy klient”…</p>
<p class="font_8">To nadal się dzieje. Osoby niepełnosprawne nadal często czują się <strong>wykluczone</strong> ze społeczeństwa, <strong>bezradne</strong>. &nbsp;Chcąc podjąć jakiekolwiek&nbsp; hobby, czy nawet załatwić podstawowe sprawy &nbsp;boją się, że kolejne miejsce okaże się “nie dla nich”. Przez to nie &nbsp;podejmują normalnej aktywności życiowej – <strong>boją się</strong> odrzucenia, kolejnego niepowodzenia. Osobom niepełnosprawnym częściej niż innym doskwiera <strong>samotność</strong>, stany depresyjne, zła kondycja wynikająca z niemożności prowadzenia aktywnego trybu życia.</p>
<p class="font_8">Co dałoby przełamanie tych barier? Osobom niepełnosprawnym – poczucie <strong>przynależności</strong>, bezpieczeństwa, większą <strong>samodzielność</strong>.&nbsp; Idąc dalej – lepsze funkcjonowanie, lepsze życie… <strong>SZCZĘŚCIE!"</strong></p>

opis zadań dla wolontariusza

<p class="font_8">- przygotowanie sprzętu do zajęć sportowych</p>
<p class="font_8">- wsparcie przy organizacji wydarzeń (przygotowanie sali, sprzętu itp.)</p>
<p class="font_8">- pomoc w poszukiwaniu darczyńców oraz drobne prace administracyjne</p>

DATA ROZPOCZĘCIA NABORU:

miejsce odbywania wolontariatu

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

kontakt do koordynatora

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

DATA ZAKOŃCZENIA NABORU:

Jestem akapitem.

Jestem akapitem.

korzyści dla wolonatriusza

<ul class="font_8">
<li><p class="font_8">zdobycie doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi ruchowo</p></li>
<li><p class="font_8">wsparcie przy projektach</p></li>
<li><p class="font_8">zdobycie doświadczenia wolontariackiego</p></li>
<li><p class="font_8">satysfakcja z wykonywanych obowiązków</p></li>
<li><p class="font_8">udział w imprezach okolicznościowych</p></li>
</ul>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8"><br></p>

informacje dodatkowe

bottom of page