top of page
Fundacja CAT
jesienią Road
o organizacji

<p class="font_8"><strong>KIM JESTEŚMY?</strong> Nieustająco rozwijającą się organizacją pozarządową. Na nasz sukces składa się praca młodych, kreatywnych i wspaniałych osób z dużą dawką pozytywnej energii. To, w jakim kierunku pójdziemy, co i w jaki sposób będziemy robić, zależy od nas i od ludzi, z którymi będziemy współpracować w przyszłości.</p>
<p class="font_8"><strong>FUNDACJA CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ</strong> narodziła się w Lesznie, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie z inicjatyw trzech młodych osób, wierzących w potencjał młodzieży i możliwość aktywizacji lokalnej społeczności. Od 30.12.2008 roku istniejemy jako pełnoprawna organizacja. W Zarządzie i Radzie Fundacji zasiadają młodzi ludzie, którzy mają entuzjazmu w nadmiarze i chcą go spożytkować działając na rzecz rozwoju młodzieży i naszego regionu.</p>
<p class="font_8"><strong>NASZA DYWIZA</strong></p>
<p class="font_8">Nie boimy się wyzwań. Wierzymy, że nie ma rzeczy nie możliwych do zrealizowania.</p>
<p class="font_8"><strong>CO ROBIMY?</strong></p>
<p class="font_8">Nasze główne działania koncentrują się wokół wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz upowszechnianiu kultury. Dążymy do ukształtowania się społeczeństwa angażującego się w sprawy swojej społeczności. Dbamy o promocję idei wolontariatu i aktywności społecznej.</p>
<p class="font_8">Nasze cele realizujemy poprzez organizację warsztatów, szkoleń, konferencji, happeningów, koncertów oraz festiwali</p>

opis zadań dla wolontariusza

<p class="font_8">Fundacja CAT poszukuje uczestników do wzięcia udziału w 8-dniowej Wymianie Młodzieży, organizowanej przez Cazalla Intercultural w Lorce, Hiszpania.</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Projekt ma na celu wykorzystanie muzyki i jam session jako nowego i interesującego sposobu komunikowania ważnych kwestii społecznych, takich jak recykling i zmiany klimatyczne.</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Jest to wspaniała okazja, aby zobaczyć nowy kraj i kulturę, poznać nowych przyjaciół z całej Europy i zająć się problemami społecznymi w kreatywny sposób.</p>

DATA ROZPOCZĘCIA NABORU:

miejsce odbywania wolontariatu

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

kontakt do koordynatora

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

DATA ZAKOŃCZENIA NABORU:

Jestem akapitem.

Jestem akapitem.

korzyści dla wolonatriusza

<p class="font_8">Nazwa projektu: JAMSTRUMENTS</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Rodzaj projektu: ERASMUS + WYMIANA MŁODZIEŻY</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Organizacja goszcząca: CAZALLA INTERCULTURAL</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Organizacja wysyłająca: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Lokalizacja: Lorca, Hiszpania</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Termin: 25/11/2021 - 30/11/2021 (24/11/2021 i 1/12/2021 - daty podróży).</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Liczba uczestników z Polski: 6 osób (5 Uczestników i 1 Lider Grupy)</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Cele projektu: - Wsparcie Aktywności obywatelskiej - Zachęcanie do kreatywności - Wykorzystania muzyki i jammingu jako uniwersalnego języka</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Budżet na podróż: 360 Euro za osobę</p>

informacje dodatkowe

<p class="font_8">Infopack w załączniku na naszej stronie internetowej:&nbsp;</p>
<p class="font_8"><a href="http://fundacja-cat.pl/news/w-2078/wymiana-mlodziezy-w-hiszpanii"><u>http://fundacja-cat.pl/news/w-2078/wymiana-mlodziezy-w-hiszpanii</u></a></p>

bottom of page