top of page
Fundacja Centrum Współpracy Międzynarodowej
jesienią Road
o organizacji

<p class="font_8">"Tworzenie &nbsp;programów współpracy i tworzenie powiązań sieciowych pomiędzy &nbsp;migrantami z Białorusi (studentami, wolontariuszami z organizacji &nbsp;pozarządowych z Białorusi, którzy zostali zmuszeni do wyjazdu z powodu &nbsp;presji, ekspertami, przedstawicielami biznesu, dziennikarzami, &nbsp;artystami) z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, inicjatywami, &nbsp;mediami, biznesami, które są zainteresowane we wsparciu i realizacji &nbsp;własnych projektów społecznych na Białorusi"</p>

opis zadań dla wolontariusza

<p class="font_8">Szukamy wolontariusza z umiejętnościami dziennikarskimi: komunikacja z ludźmi (na żywo i telefonicznie); umiejętność poprawnego i jasnego sformułowania pytań, prowadzenia rozmowy; umiejętność napisania tekstu podsumowującego</p>

DATA ROZPOCZĘCIA NABORU:

miejsce odbywania wolontariatu

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

kontakt do koordynatora

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

DATA ZAKOŃCZENIA NABORU:

Jestem akapitem.

Jestem akapitem.

korzyści dla wolonatriusza

<ul class="font_8">
<li><p class="font_8">Możliwość uzyskania certyfikatu wolontariusza,&nbsp;</p></li>
<li><p class="font_8">doświadczenie w pisaniu artykułów i przeprowadzaniu wywiadów przy wsparciu ekspertów,&nbsp;</p></li>
<li><p class="font_8">doświadczenie w pracy w młodym, przyjaznym zespole, doświadczenie pracy w sektorze non-profit.</p></li>
</ul>

informacje dodatkowe

<p class="font_8">Celem Fundacji jest wspieranie wszechstronnego, zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i integracji społecznej</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Fundacja Centrum Współpracy Międzynarodowej,</p>
<p class="font_8">ul. Bracka 25, piętro 3</p>
<p class="font_8">00-028 Warszawa</p>
<p class="font_8">http://cenwm.org/</p>
<p class="font_8"><br></p>

bottom of page