top of page
Fundacja Centrum Współpracy Międzynarodowej_
jesienią Road
o organizacji

<p class="font_8">"Tworzenie &nbsp;programów współpracy i tworzenie powiązań sieciowych pomiędzy &nbsp;migrantami z Białorusi (studentami, wolontariuszami z organizacji &nbsp;pozarządowych z Białorusi, którzy zostali zmuszeni do wyjazdu z powodu &nbsp;presji, ekspertami, przedstawicielami biznesu, dziennikarzami, &nbsp;artystami) z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, inicjatywami, &nbsp;mediami, biznesami, które są zainteresowane we wsparciu i realizacji &nbsp;własnych projektów społecznych na Białorusi"</p>

opis zadań dla wolontariusza

<p class="font_8">Poszukiwany wolontariusz z umiejętnościami SMM i PR do pomocy w zarządzaniu mediami społecznościowymi organizacji: tworzenie tekstów do postów, tworzenie media planu; generowanie treści do mediów społecznościowych; promowanie postów, wydarzeń</p>

DATA ROZPOCZĘCIA NABORU:

miejsce odbywania wolontariatu

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

kontakt do koordynatora

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

DATA ZAKOŃCZENIA NABORU:

Jestem akapitem.

Jestem akapitem.

korzyści dla wolonatriusza

<ul class="font_8">
<li><p class="font_8">Możliwość uzyskania certyfikatu wolontariusza,&nbsp;</p></li>
<li><p class="font_8">nabycie umiejętności pracy w PR – przeprowadzania lokalnych kampanii promocyjnych i informacyjnych,&nbsp;</p></li>
<li><p class="font_8">prowadzenia profili w mediach społecznościowych przy wsparciu ekspertów, kontakt z lokalnymi mediami,&nbsp;</p></li>
<li><p class="font_8">doświadczenie pracy w młodym, przyjaznym zespole,&nbsp;</p></li>
<li><p class="font_8">doświadczenie pracy w sektorze non-profit.</p></li>
</ul>

informacje dodatkowe

<p class="font_8">Fundacja Centrum Współpracy Międzynarodowej,</p>
<p class="font_8">ul. Bracka 25, piętro 3</p>
<p class="font_8">00-028 Warszawa</p>
<p class="font_8">http://cenwm.org/</p>

bottom of page