top of page
Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi "Krwinka"
jesienią Road
o organizacji

<p class="font_8"><strong>"Jako organizacja pożytku publicznego, wspieramy dzieci onkologicznie i hematologicznie chore. Mamy podopiecznych z różnych części kraju, ale najsilniej jesteśmy związani z Ośrodkiem Pediatrycznym im. Marii Konopnickiej CSK UM w Łodzi, gdzie dzięki naszym staraniom i wielkiemu sercu darczyńców poprawiamy warunki leczenia małych pacjentów.</strong></p>
<p class="font_8"><strong>Przez 25 lat objęliśmy opieką ponad sześć tysięcy chorych dzieci i ich rodziny. Jesteśmy przede wszystkim dla nich, by w codziennych zmaganiach z ciężką chorobą nie czuli się osamotnieni. Dajemy im tak potrzebne wsparcie i zrozumienie. Jesteśmy z nimi, by wywoływać uśmiech, niosąc pełne worki radości, którymi chcemy wypełnić czas wolny w szpitalu. Czytamy książki, organizujemy gry, zabawy, najróżniejsze akcje."</strong></p>

opis zadań dla wolontariusza

<p class="font_8">Wolontariusz medyczny musi być pełnoletni, odwiedza dzieci na oddziałach w Szpitalu Klinicznym nr 4 im. Marii Konopnickiej na ul. Spornej, organizuje im czas wolny, zachęca do zabawy, czyta, opowiada, jeśli będzie taka potrzeba przytuli i wesprze. Jednak przede wszystkim zaraża uśmiechem, wnosi radość i kolory do sal szpitalnych.</p>

DATA ROZPOCZĘCIA NABORU:

miejsce odbywania wolontariatu

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

kontakt do koordynatora

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

DATA ZAKOŃCZENIA NABORU:

Jestem akapitem.

Jestem akapitem.

korzyści dla wolonatriusza

<p class="font_8">Zmieniamy świat na lepszy! Jeśli zastanawiasz się, co możesz zrobić dobrego nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla drugiego człowieka, zgłoś się do naszej Fundacji, by zostać Wolontariuszem „Krwinki”.&nbsp;</p>
<ul class="font_8">
<li><p class="font_8">zapewniamy wsparcie szkoleniowe&nbsp;</p></li>
<li><p class="font_8">przybliżamy pracę wolontariusza medycznego i akcyjnego</p></li>
<li><p class="font_8">prezentujemy przykłady działań i eventów realizowanych do tej pory</p></li>
</ul>
<p class="font_8">Na początku chcemy byś zapoznał się z nami, z naszą historią, tak, by świadomie wybrać i powiedzieć – Tak, chcę pomagać.</p>

informacje dodatkowe

<p class="font_8">Wszelkie informacje, dotyczące wolontariatu dla Fundacji "Krwinka" znaleźć można tutaj:&nbsp;</p>
<p class="font_8">https://www.krwinka.org/chce-pomoc/wolontariat</p>

bottom of page