top of page
Fundacja dla Edukacji Ekologicznej
jesienią Road
o organizacji

<p class="font_8"><strong>"Realizujemy działania podnoszące &nbsp;świadomość ekologiczną. Dzięki Wam &nbsp;zdobywamy nowe doświadczenia i chcemy &nbsp;się nimi dzielić. Jesteśmy pewni, &nbsp;że razem wypracujemy wspaniałe &nbsp;rzeczy."</strong></p>

opis zadań dla wolontariusza

<p class="font_8">Asystent /-ka projektów</p>

DATA ROZPOCZĘCIA NABORU:

miejsce odbywania wolontariatu

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

kontakt do koordynatora

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

DATA ZAKOŃCZENIA NABORU:

Jestem akapitem.

Jestem akapitem.

korzyści dla wolonatriusza

<ul class="font_8">
<li><p class="font_8">zapoznanie się z międzynarodowymi programami edukacji ekologicznej dla szkół, firm, branży turystycznej.&nbsp;</p></li>
<li><p class="font_8">możliwość pracy w międzynarodowym zespole.</p></li>
</ul>

informacje dodatkowe

<p class="font_8">Mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym. Miła atmosfera pracy :)</p>

bottom of page