top of page
Fundacja Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym "Agnieszka"
jesienią Road
o organizacji

<p class="font_8"><strong>"Kochani, nasza fundacja jest już z Wami 19 lat. Rozwijamy się i dzień &nbsp;po &nbsp;dniu niestrudzenie realizujemy cele statutowe, dla których &nbsp;powołaliśmy &nbsp;fundację. Zawsze wiedzieliśmy, że chcemy pomagać dzieciom &nbsp;&nbsp;niepełnosprawnym i ich rodzinom poprzez animaloterapię. Dlatego &nbsp;&nbsp;powołaliśmy do życia Grodziskową Osadę Radości ze stanicą koni &nbsp;&nbsp;huculskich, w ramach której prowadzimy hipoterapię, oraz rekreacyjne &nbsp;&nbsp;jazdy konne, terapię z udziałem osiołków i alpak, oraz dogoterapię. One &nbsp;&nbsp;wszystkie są naszymi niezastąpionymi „futrzanymi"terapeutami &nbsp;czyniącymi &nbsp;CUDA!"</strong></p>

opis zadań dla wolontariusza

<p class="font_8">Promowanie i rozpowszechnianie wiedzy o działalności fundacji w sieci i mediach społecznościowych.</p>
<p class="font_8">Pisanie artykułów o w/w tematyce.</p>
<p class="font_8">Osoby mające talent plastyczny - tworzenie rysunków i grafik na tematy społeczne.</p>

DATA ROZPOCZĘCIA NABORU:

miejsce odbywania wolontariatu

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

kontakt do koordynatora

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

DATA ZAKOŃCZENIA NABORU:

Jestem akapitem.

Jestem akapitem.

korzyści dla wolonatriusza

<ul class="font_8">
<li><p class="font_8">nowe doświadczenie, wiedza i praktyka w pracy w trzecim sektorze w organizacji pozarządowej działającej w sferze pożytku publicznego już 20 lat.</p></li>
<li><p class="font_8">w podziękowaniu za owocną współpracę przekazujemy dyplom wolontariusza.</p></li>
</ul>
<p class="font_8"><br></p>

informacje dodatkowe

<p class="font_8">Szukamy osób wrażliwych, dobrych, uczciwych, &nbsp;kreatywnych, odważnych, z pasją mających do zaoferowania światu swoje talenty :)</p>

bottom of page