top of page
Fundacja EkoRozwoju
jesienią Road
o organizacji

<p class="font_8">"Eko (gr. οἶκος) znaczy dom. Chcemy, by idea zrównoważonego &nbsp;rozwoju stanowiła jego fundament. Jesteśmy przekonani, że troska o nasze &nbsp;kruche i ograniczone zasoby ziemskie oraz konieczność sprostania &nbsp;największemu wyzwaniu w historii cywilizacji, jakim jest kryzys &nbsp;klimatyczny, wymagają łączenia ze sobą ludzi, różnych dyscyplin &nbsp;naukowych i rozproszonych dziedzin działalności społecznej."</p>

opis zadań dla wolontariusza

<p class="font_8">Jakie będą Twoje zadania?</p>
<p class="font_8">- Opieka nad wolontariuszem w trakcie trwania projektu - pomoc w sytuacjach życia codziennego (rejestracja i wizyta u lekarza, w urzędzie);</p>
<p class="font_8">- Pokazanie miasta, wyjaśnienie zasad komunikacji miejskiej itp.;</p>
<p class="font_8">- Wsparcie w organizacji wolnego czasu, wspólne wyjścia;</p>
<p class="font_8">- Udział w spotkaniach zespołu mentorów;</p>
<p class="font_8">- Współpraca z koordynatorką projektu;</p>
<p class="font_8">- Wspieranie procesu uczenia się wolontariusza - rozmowa, inspirowanie do refleksji o celach, progresie w uczeniu się i jego efektach;</p>
<p class="font_8">- W razie obowiązkowej kwarantanny robienie zakupów i dostarczenie ich pod drzwi wolontariuszy;</p>
<p class="font_8">- Stworzenie filmiku / napisanie notatki podsumowującej doświadczenie mentorskie na media społecznościowe.</p>
<p class="font_8"><br></p>

DATA ROZPOCZĘCIA NABORU:

miejsce odbywania wolontariatu

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

kontakt do koordynatora

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

DATA ZAKOŃCZENIA NABORU:

Jestem akapitem.

Jestem akapitem.

korzyści dla wolonatriusza

<p class="font_8">Oferujemy:</p>
<ul class="font_8">
<li><p class="font_8">udział w ciekawym projekcie międzynarodowym;</p></li>
<li><p class="font_8">nawiązanie znajomości i pracę w międzykulturowym gronie;</p></li>
<li><p class="font_8">udział w wydarzeniach organizowanych przez Fundację EkoRozwoju;</p></li>
<li><p class="font_8">podjęcie współpracy z doświadczoną organizacją pozarządową;</p></li>
<li><p class="font_8">podniesienie kompetencji organizacyjnych i umiejętności komunikacyjnych;</p></li>
<li><p class="font_8">rozwój kompetencji międzykulturowych;</p></li>
<li><p class="font_8">praktykę języka angielskiego - oraz innych języków, którymi posługują się nasi wolontariusze (hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski i węgierski);</p></li>
<li><p class="font_8">podniesienie umiejętności pracy w grupie oraz nauka metod mentoringu i monitorowania procesu uczenia się wolontariuszy;</p></li>
<li><p class="font_8">współpracę opartą na umowie wolontariackiej;</p></li>
<li><p class="font_8">wsparcie i kontakt z koordynatorką projektu przez cały okres pobytu wolontariusza;</p></li>
<li><p class="font_8">szkolenie mentorskie;</p></li>
<li><p class="font_8">wydanie zaświadczenia o udziale w projekcie ESC w roli osoby mentorskiej.</p></li>
</ul>

informacje dodatkowe

<p class="font_8">Jeśli...</p>
<p class="font_8">- masz ukończone 17 lat;</p>
<p class="font_8">- jesteś osobą otwartą, komunikatywną i odpowiedzialną;</p>
<p class="font_8">- możesz używać języka angielskiego w codziennej komunikacji;</p>
<p class="font_8">- zadeklarowanie dyspozycyjności przez 10-15 godzin w miesiącu od początku września do czerwca nie jest dla Ciebie problemem</p>
<p class="font_8">... aplikuj już teraz!</p>
<p class="font_8">https://forms.gle/J5FTU75R7Re4ni6K9</p>
<p class="font_8"><br></p>

bottom of page