top of page
Fundacja Fuga Mundi Agencja Zatrudnienia
jesienią Road
o organizacji

<p class="font_8"><strong>Fundacja Fuga Mundi Agencja Zatrudnienia poszukuje wolontariuszy!</strong><br>
Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć – idea bezinteresownej pomocy innym stanowi krok ku zmianie świata na lepsze.</p>
<p class="font_8">-&gt; Lubisz ludzi?<br>
-&gt; Masz wolny czas i chcesz go dobrze spożytkować?<br>
-&gt; Interesuje Cię tematyka aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami?<br>
-&gt; Chcesz zdobywać nowe cenne doświadczenia zawodowe, wzbogacić swoje CV i wykorzystać umiejętności?</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">"Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym dnia 15 listopada 1995 &nbsp;roku w Lublinie. Postanowieniem Sądu&nbsp;z dnia 04 marca 1996 roku&nbsp;została &nbsp;wpisana do rejestru fundacji&nbsp;pod numerem KRS 0000 106&nbsp;416. Od&nbsp;2004&nbsp;roku &nbsp;posiada status organizacji pożytku publicznego.</p>
<p class="font_8">Celem statutowym Fundacji jest wyrównywanie szans osób &nbsp;niepełnosprawnych i osób należących do grup dyskryminowanych i &nbsp;wykluczonych społecznie oraz pomoc ich rodzinom."</p>

opis zadań dla wolontariusza

<p class="font_8">- pomóż w aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami,</p>
<p class="font_8">- zapewnij towarzystwo – sytuacja pandemii może powodować lęk, a nakaz kwarantanny – nasilać poczucie osamotnienia,</p>
<p class="font_8">- pomóż w napisaniu CV i listu motywacyjnego,</p>
<p class="font_8">- naucz obsługi aplikacji i komunikatorów,<br>
- pomóż w założeniu profilu zaufanego,<br>
- wesprzyj w zakupach online,<br>
- pomóż w nauce obsługi komputera,&nbsp;&nbsp;<br>
- wspomóż w kontakcie z przychodnią oraz zdobyciu e-recepty,</p>
<p class="font_8">- dziel się swoimi pasjami i zarażaj pozytywną energią!</p>

DATA ROZPOCZĘCIA NABORU:

miejsce odbywania wolontariatu

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

kontakt do koordynatora

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

DATA ZAKOŃCZENIA NABORU:

Jestem akapitem.

Jestem akapitem.

korzyści dla wolonatriusza

<ul class="font_8">
<li><p class="font_8">poznanie specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi,&nbsp;</p></li>
<li><p class="font_8">możliwość nabycia cennego doświadczenia,,</p></li>
<li><p class="font_8">walka ze stereotypami,</p></li>
<li><p class="font_8">rozwój emocjonalny, społeczny i kulturalny, czyli doskonalenie się (sprawdzenie siebie, pokonanie różnych swoich zahamowań, hartowanie charakteru, poradzenie sobie i zapanowanie nad sytuacją, otworzenie na innych, możliwość odkrycia w sobie ukrytych zasobów, potencjałów, zdolności, zweryfikowanie własnych zainteresowań, sposobność do rozszerzania granicy własnych możliwości i uświadomienia sobie własnych ograniczeń),&nbsp;</p></li>
<li><p class="font_8">sposób na wykazanie się i możliwość sprawdzenia się w określonych sytuacjach,</p></li>
<li><p class="font_8">nowe kontakty społeczne,,</p></li>
<li><p class="font_8">wzbogacenie CV!</p></li>
</ul>

informacje dodatkowe

<p class="font_8">Nie czekaj – zostań wolontariuszem w Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi!</p>
<p class="font_8">Zapraszamy Osoby, które:<br>
- posiadają przynajmniej wykształcenie średnie,<br>
- chcą nauczyć się nowych umiejętności, jednocześnie poznając ciekawych ludzi.</p>
<p class="font_8">Z nami zrealizujesz również praktyki zawodowe!<br>
<br>
Dołącz do nas!</p>

bottom of page