top of page
Fundacja Kazimierza Pułaskiego
jesienią Road
o organizacji

<p class="font_8"><strong>Fundacja im.&nbsp;Kazimierza Pułaskiego</strong> jest niezależnym &nbsp;think tankiem specjalizującym się w&nbsp;polityce zagranicznej &nbsp;i&nbsp;bezpieczeństwie międzynarodowym. Głównym obszarem aktywności Fundacji &nbsp;Pułaskiego jest dostarczanie analiz opisujących i&nbsp;wyjaśniających &nbsp;wydarzenia międzynarodowe, identyfikujących trendy w&nbsp;środowisku &nbsp;międzynarodowym oraz&nbsp;zawierających implementowalne rekomendacje &nbsp;i&nbsp;rozwiązania dla decydentów rządowych i&nbsp;sektora prywatnego.</p>

opis zadań dla wolontariusza

<p class="font_8">Nadzór nad salami konferencyjnymi</p>
<p class="font_8">Współpraca z mediami</p>
<p class="font_8">Rejestracja uczestników WSF</p>
<p class="font_8">VIP Liaison Officer</p>
<p class="font_8">Obecność w punkcie informacyjnym i pomoc uczestnikom</p>
<p class="font_8">Obsługa lotniskowa</p>
<p class="font_8">Pomoc w prowadzeniu relacji z WSF na kanałach social media</p>
<p class="font_8">Nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem dedykowanej platformy internetowej</p>

DATA ROZPOCZĘCIA NABORU:

miejsce odbywania wolontariatu

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

kontakt do koordynatora

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

DATA ZAKOŃCZENIA NABORU:

Jestem akapitem.

Jestem akapitem.

korzyści dla wolonatriusza

<p class="font_8">• Możliwość nawiązania znajomości z uczestnikami WSF</p>
<p class="font_8">• Udział w warsztatach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego oraz Europejską Akademię Dyplomacji</p>
<p class="font_8">• Otrzymanie vouchera o wartości 200 PLN do wykorzystania na kursy oferowane przez Europejską Akademię Dyplomacji w ciągu pierwszych 12 miesięcy od jego otrzymania</p>
<p class="font_8">• Wzbogacenie CV informacją o odbyciu wolontariatu podczas jednej z największych konferencji bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej.</p>

informacje dodatkowe

<p class="font_8">Flagowy projekt Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, Warsaw Security Forum (WSF) jest wiodącą europejską platformą poświęconą kooperacji transatlantyckiej, skupioną na rozwijaniu wspólnych rozwiązań na temat bieżących wyzwań w zakresie bezpieczeństwa.&nbsp;</p>
<p class="font_8"><br></p>

bottom of page