top of page
Fundacja Kultury Wizualnej Chmura
jesienią Road
o organizacji

<p class="font_8">"<strong>Fundacja Kultury Wizualnej CHMURA to niezależna organizacja, która zajmuje się tworzeniem cyfrowego &nbsp;archiwum.</strong></p>
<p class="font_8">CHMURA &nbsp;to jednak nie tylko archiwum on-line. Równie ważne jest organizowanie &nbsp;wystaw, spotkań, warsztatów oraz propagowanie artystycznego ruchu &nbsp;wydawniczego. Poprzez inicjowanie programów artystycznych, badawczych i &nbsp;wydawniczych CHMURA pragnie zdobywać i dzielić się wiedzą na temat &nbsp;archiwalnych dokumentów życia artystycznego. Dlatego na łamach strony &nbsp;internetowej CHMURA chętnie publikuje artykuły i wywiady ze &nbsp;współczesnymi twórcami, którzy pracują z materiałem archiwalnym. Ponadto &nbsp;umieszcza rozmowy ze specjalistami poszczególnych dziedzin oraz &nbsp;wideo-dokumentacje z organizowanych spotkań."</p>

opis zadań dla wolontariusza

<p class="font_8">Transkrypcja tekstu z nagrania audio</p>

DATA ROZPOCZĘCIA NABORU:

miejsce odbywania wolontariatu

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

kontakt do koordynatora

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

DATA ZAKOŃCZENIA NABORU:

Jestem akapitem.

Jestem akapitem.

korzyści dla wolonatriusza

<ul class="font_8">
<li><p class="font_8">zdalna praca</p></li>
<li><p class="font_8">elastyczne godziny pracy</p></li>
<li><p class="font_8">wesoły zespół</p></li>
<li><p class="font_8">wymienienie nazwiska w publikacji</p></li>
</ul>

informacje dodatkowe

bottom of page