top of page
Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva!
jesienią Road
o organizacji

<p class="font_8"><strong>"Fundacja &nbsp;Viva! Akcja Dla Zwierząt zajmuje się walką o poprawienie losu &nbsp;zwierząt. &nbsp;Ten cel realizuje przez cały wachlarz działań - od &nbsp;reagowania w &nbsp;przypadkach znęcania się nad zwierzętami i prowadzenia &nbsp;spraw w sądach &nbsp;przeciwko ich oprawcom przez szkolenia instytucji &nbsp;państwowych aż po &nbsp;prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę kampanii i &nbsp;akcji informacyjnych &nbsp;propagujących etyczne traktowanie zwierząt. &nbsp;Zachęca też do adopcji &nbsp;zwierząt ze schronisk oraz piętnuje &nbsp;niehumanitarne i nieetyczne praktyki &nbsp;firm i osób prywatnych."</strong></p>

opis zadań dla wolontariusza

<p class="font_8">Udział w akcjach ulicznych - trzymanie plansz, rozdawanie ulotek; pomoc w &nbsp;obsłudze lokalnych social mediów; pisanie tekstów na bloga; tworzenie &nbsp;grafik; organizacja wydarzeń typu pokaz filmu, czy pokaz gotowania.</p>

DATA ROZPOCZĘCIA NABORU:

miejsce odbywania wolontariatu

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

kontakt do koordynatora

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

DATA ZAKOŃCZENIA NABORU:

Jestem akapitem.

Jestem akapitem.

korzyści dla wolonatriusza

<ul class="font_8">
<li><p class="font_8">poznanie osób myślących podobnie,&nbsp;</p></li>
<li><p class="font_8">satysfakcja z pomocy zwierzętom</p></li>
</ul>

informacje dodatkowe

bottom of page