top of page
Fundacja Pomocy Rodzinie Człowiek w Potrzebie
jesienią Road
o organizacji

<p class="font_8">"Fundacja pomocy Rodzinie ”Człowiek w Potrzebie” została założona w <strong>2005</strong> roku przez Marię Knapik Stepanow, która jako żona pastora kościoła &nbsp;ewangelicznego pracująca z rodzinami, widziała całe spektrum problemów &nbsp;dotykających życie rodzinne. Wieloletnie doświadczenie i empatia &nbsp;pozwoliły jej podjąć decyzję o założeniu fundacji.<br>
<br>
Od lat &nbsp;staramy się pomagać ludziom nie tylko związanym ze środowiskiem &nbsp;chrześcijańskim. Jesteśmy otwarci na osoby o różnym światopoglądzie i &nbsp;doświadczeniu życiowym, o ile chcą współpracować, podejmując z naszą &nbsp;pomocą samodzielne kroki do wyjścia z trudnych sytuacji."</p>

opis zadań dla wolontariusza

<p class="font_8">Rozwożenie posiłków do różnych dzielnic w Warszawie godz. 11:00 - 15:00. &nbsp;Odbiór posiłków w siedzibie fundacji Al. Jerozolimskie 123A w godz. &nbsp;11:00-12:00 i dostarczenie posiłków do kilku potrzebujących.</p>

DATA ROZPOCZĘCIA NABORU:

miejsce odbywania wolontariatu

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

kontakt do koordynatora

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

DATA ZAKOŃCZENIA NABORU:

Jestem akapitem.

Jestem akapitem.

korzyści dla wolonatriusza

<ul class="font_8">
<li><p class="font_8">umowa wolontariatu&nbsp;</p></li>
<li><p class="font_8">ubezpieczenie</p></li>
<li><p class="font_8">środki ochrony</p></li>
<li><p class="font_8">posiłki</p></li>
<li><p class="font_8">cykliczne spotkania dla wolontariuszy</p></li>
</ul>

informacje dodatkowe

<p class="font_8">Akcja #posiłkikryzysowe powstała w odpowiedzi na kryzys spowodowany pandemią covid- 19 w Polsce. Kilka razy w tygodniu dowozimy nieodpłatnie lub symbolicznie odpłatnie pełnowartościowy posiłek do najbardziej potrzebujących- chorych, niesamodzielnych, dotkniętych ciężką niepełnosprawnoscią, samotnych rodziców. Potrzebujemy osób, które będą rozwoziły posiłki. do różnych dzielnic. Nie musisz mieć własnego samochodu- możesz poruszać się rowerem, skuterem, lub nie być zrażonym do komunikacji miejskiej :)</p>

bottom of page