top of page
Fundacja SAVE - Wildlife Conservation Fund
jesienią Road
o organizacji

<p class="font_8">Fundacja SAVE - Wildlife Conservation Fund założona w 2011 roku, od dziesięciu lat zajmuje się długofalowym wspieraniem ochrony dzikich zwierząt i środowiska poprzez badania naukowe, monitoring dzikich zwierząt, edukację</p>
<p class="font_8">społeczeństwa, promowanie obywatelskiego zaangażowania w ochronę przyrody, wpływanie na rządzących i konsumentów oraz nakłanianie ich do większej odpowiedzialności za środowiskowe konsekwencje ich działań.&nbsp;</p>
<p class="font_8">Nasza wizja to świat, w którym wszystkie istoty na Ziemi żyją w pokojowej koegzystencji oraz prowadzą zdrowe i godne życie w harmonii z naturą.&nbsp;</p>
<p class="font_8">Aktualnie realizujemy nasze cele statutowe w ramach 5 programów:&nbsp;</p>
<p class="font_8">1. Ochrona wilków w regionie świętokrzyskim&nbsp;</p>
<p class="font_8">2. Ochrona dzikich zwierząt w Afryce (słonie, lwy oraz hipopotamy)&nbsp;</p>
<p class="font_8">3. Wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej dla społeczności w Afryce&nbsp;</p>
<p class="font_8">4. Ochrona lasów deszczowych na Borneo i w Kamerunie&nbsp;</p>
<p class="font_8">5. Wspieranie badań naukowych</p>

opis zadań dla wolontariusza

<p class="font_8">• Tworzenie treści na naszego Facebooka i LinkedIn o bioróżnorodności, ekologii wilków i o naszych działaniach</p>
<p class="font_8">• Wsparcie przy organizacji zajęć ekologicznych w szkołach, wykładów, konferencji o wilkach</p>
<p class="font_8">• Rozwijanie współpracy z firmami</p>
<p class="font_8">• Projektowanie graficzne</p>
<p class="font_8">• Pomoc w administrowaniu strony internetowej Fundacji SAVE i prowadzeniu kampanii Google Ads</p>
<p class="font_8">• Tłumaczenia (polski, angielski i niemiecki)</p>
<p class="font_8">• Nagrywanie i montaż filmów</p>
<p class="font_8">• Redagowanie tekstów, kontakt z mediami</p>
<p class="font_8">• Wsparcie zespołu projektu ochrony wilków w województwie świętokrzyskim w terenie (monitoring populacji wilków)</p>
<p class="font_8"><br></p>

DATA ROZPOCZĘCIA NABORU:

miejsce odbywania wolontariatu

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

kontakt do koordynatora

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

DATA ZAKOŃCZENIA NABORU:

Jestem akapitem.

Jestem akapitem.

korzyści dla wolonatriusza

<ul class="font_8">
<li><p class="font_8">Współpraca na podstawie porozumienia o wolontariacie</p></li>
<li><p class="font_8">Wystawienie zaświadczenia o wolontariacie</p></li>
<li><p class="font_8">Zdobycie nowych umiejętności, wiedzy i kompetencji</p></li>
<li><p class="font_8">Współpraca z naukowcami, ekspertami od wilków</p></li>
</ul>

informacje dodatkowe

bottom of page