top of page
Fundacja Szansa dla Niewidomych
jesienią Road
o organizacji

<p class="font_8">Fundacja została założona w&nbsp;<strong>1992 roku</strong>&nbsp;przez niewidomych i ich widzących przyjaciół. Nasze działania koncentrują się na wspieraniu osób, które straciły wzrok, a medycyna nie daje im nadziei na poprawę losu. W&nbsp;<strong>Europie i Ameryce Północnej</strong>&nbsp;niewidomi i niedowidzący są zrehabilitowani i oprzyrządowani na taką skalę, że dorównują widzącym.<br>
<br>
Fundacja Szansa dla Niewidomych stara się by tak było i w Polsce. Jesteśmy przede wszystkim organizacją, która&nbsp;<strong>doradza niewidomym i słabowidzącym</strong>, jak aktywnie żyć i odnosić sukcesy. Nasi beneficjenci biorą udział w profesjonalnych&nbsp;<strong>szkoleniach i warsztatach</strong>, otrzymują od nas w trakcie ich trwania niezbędne&nbsp;<strong>materiały szkoleniowe</strong>, jak chociażby podręczniki dotyczące nowoczesnej rehabilitacji.</p>

opis zadań dla wolontariusza

<p class="font_8">- monitorowanie porządku na sali</p>
<p class="font_8">- pomoc niewidomym w czynnościach podczas konferencji</p>
<p class="font_8">- oprowadzanie po budynku</p>
<p class="font_8">- pomoc przy podawaniu posiłków</p>
<p class="font_8">- odpowiadania na zadawane przez beneficjentów pytania</p>

DATA ROZPOCZĘCIA NABORU:

miejsce odbywania wolontariatu

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

kontakt do koordynatora

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

DATA ZAKOŃCZENIA NABORU:

Jestem akapitem.

Jestem akapitem.

korzyści dla wolonatriusza

<p class="font_8">Fundacja Fundacja Szansa dla Niewidomych oferuje:&nbsp;</p>
<ul class="font_8">
<li><p class="font_8">Ubezpieczenie NNW,&nbsp;</p></li>
<li><p class="font_8">Porozumienie o wolontariacie,&nbsp;</p></li>
<li><p class="font_8">Zaświadczenie o odbyciu wolontariatu.&nbsp;</p></li>
<li><p class="font_8">Ponadto, do pozostałych korzyści uczestnictwa w konferencji należą: możliwość zagłębienia się w problematykę niepełnosprawności w sferze dysfunkcji wzroku, sposobność nawiązywania znajomości z beneficjentami, możliwość sprawdzenia różnych opcji i wybrania najbliższej sercu profesji zawodowej.</p></li>
</ul>
<p class="font_8"><br></p>

informacje dodatkowe

<p class="font_8">Nie oczekujemy pełnej dyspozycyjności wolontariuszy( zależy to od preferencji wolontariuszy ), należy podkreślić, że 2 dni konferencji są priorytetowe. Fundacja nie oczekuje wcześniejszego doświadczenia ze środowiskiem osób słabowidzących i niewidomych.</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">4 dni po 6 godzin, łącznie 24h</p>

bottom of page