top of page
Fundacja Zawsze w Formie
jesienią Road
o organizacji

<p class="font_8"><strong>"Nasza &nbsp;działalność skupiona jest wokół każdej grupy wiekowej w zakresie &nbsp;&nbsp;aktywizacji sportowej oraz propagowaniu zdrowego stylu życia i &nbsp;&nbsp;bezpieczeństwa osobistego.Organizujemy zajęcia i obozy sportowe dla &nbsp;dzieci i młodzieży.Zajmujemy &nbsp;się organizacją szkoleń, spotkań z zakresu &nbsp;m.in.: zdrowego stylu życia, &nbsp;ekologii, bezpieczeństwa, integracji &nbsp;społecznej i wiele innych, &nbsp;przeznaczonych dla osób w każdym wieku, &nbsp;firm, instytucji, szkół i &nbsp;przedszkoli w myśl zasady „Zawsze w formie”."</strong></p>

opis zadań dla wolontariusza

<ul class="font_8">
<li><p class="font_8">nadzór nad terenem ośrodka wypoczynkowego w Pieczarkach</p></li>
<li><p class="font_8">nadzór nad stanem technicznym obiektu</p></li>
<li><p class="font_8">ochrona powierzonego mienia</p></li>
<li><p class="font_8">zgłaszanie nieprawidłowości</p></li>
<li><p class="font_8">kontrola ruchu osobowego i kołowego</p></li>
</ul>

DATA ROZPOCZĘCIA NABORU:

miejsce odbywania wolontariatu

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

kontakt do koordynatora

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

DATA ZAKOŃCZENIA NABORU:

Jestem akapitem.

Jestem akapitem.

korzyści dla wolonatriusza

<ul class="font_8">
<li><p class="font_8">Nocleg oraz wyżywienie</p></li>
<li><p class="font_8">Tryb zmianowy 1 dzień pracy i 1 dzień przerwy</p></li>
<li><p class="font_8">Ubezpieczenie NNW</p></li>
<li><p class="font_8">Umowa o wolontariat</p></li>
<li><p class="font_8">Wystawienie referencji lub zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w wolontariacie</p></li>
</ul>

informacje dodatkowe

<p class="font_8">Fundacja Zawsze w Formie w ramach umowy patronackiej z Pałacem Młodzieży w Warszawie poszukuje wolontariuszy chętnych do pomocy przy opiece i nadzorze ośrodka wypoczynkowego w Pieczarkach, podczas turnusów wakacyjnych.</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Potrzebujemy dwie osoby na turnus.</p>
<p class="font_8">Daty turnusów:</p>
<p class="font_8">I turnus: 27.06-10.07.2021</p>
<p class="font_8">II turnus: 11.07-24.07.2021</p>
<p class="font_8">III turnus: 25.07-7.08.2021</p>
<p class="font_8">IV turnus: 8.08-21.08.2021</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Zależy nam na osobie dyspozycyjnej, która może poświęcić co najmniej dwa tygodnie (lub dłużej) w okresie od czerwca do sierpnia.</p>
<p class="font_8">Chętnie przyjmiemy studentów oraz inne osoby dysponujące czasem w okresie wakacji.</p>
<p class="font_8">Praca stacjonarna od poniedziałku do niedzieli.</p>

bottom of page