top of page
Green Rev Institute
jesienią Road
o organizacji

<p class="font_8"><strong>"Misja Fundacji to zmienianie i budowanie świata w szacunku dla człowieka, zwierząt i klimatu. Współczesne rolnictwo przestało być tym, które znaliśmy. Stało się przemysłem, który wpływa na jakość życia i zdrowie ludzi, zmiany klimatyczne i uprzedmiotowienie zwierząt. Następuje koncentracja produkcji żywności, rośnie skala rolnictwa przemysłowego i maleje liczba małych, rodzinnych gospodarstw."</strong></p>

opis zadań dla wolontariusza

<p class="font_8">- koordynacja własnego projektu rzeczniczego albo udział w istniejącym już projekcie (See Know Eat Repeat, From Meat to Plant, New Chinese Deal, Healt Education, Krajowy Program Rzeczniczy)</p>
<p class="font_8">- całościowa obsługa social mediów albo przygotowanie materiałów grafik, etc. &nbsp;( dla osób zainteresowanych wsparciem komunikacji REV)</p>
<p class="font_8">- udział w projekcie dot. Partnership- komunikacja z wybraną grupą instytucji krajowych albo zagranicznych, networking, budowanie współpracy, sieciowanie NGO</p>
<p class="font_8">- organizacja wydarzeń międzynarodowych (konferencje zdalne)</p>

DATA ROZPOCZĘCIA NABORU:

miejsce odbywania wolontariatu

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

kontakt do koordynatora

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

DATA ZAKOŃCZENIA NABORU:

Jestem akapitem.

Jestem akapitem.

korzyści dla wolonatriusza

<ul class="font_8">
<li><p class="font_8">Umiejętności w zakresie działań systemowych, rzecznictwo/ działania strażnicze.&nbsp;</p></li>
<li><p class="font_8">Szkolenia i spotkania z ekspertami i ekspertkami.</p></li>
</ul>

informacje dodatkowe

<p class="font_8">REV to miejsce stworzone przez dr. Sylwię Spurek (MEP Greens / EFA) i dr. Marcina Anaszewicza. Działamy na rzecz praw zwierząt i klimatu ale jedną z tematyk są prawa kobiet.&nbsp;</p>
<p class="font_8"><br></p>

bottom of page