top of page
Klinika Matmy
jesienią Road
o organizacji

<p class="font_8"><strong>"Chcemy &nbsp;nieodpłatnie pomóc dzieciom pracowników opieki zdrowotnej w nauce &nbsp;matematyki, fizyki, informatyki, chemii i przedmiotów humanistycznych.</strong></p>
<p class="font_8"><strong>Szukamy wolontariuszy: uczniów szkoły średnich, studentów, nauczycieli, którzy byliby chętni udzielić lekcji online.</strong></p>
<p class="font_8"><strong>Dzieci pracowników opieki zdrowotnej zapraszamy do wysyłania zgłoszeń na bezpłatne korepetycje!"</strong></p>

opis zadań dla wolontariusza

<p class="font_8">Cotygodniowe korepetycje online z dziećmi pracowników ochrony zdrowotnej - osób najbardziej zaangażowanych w walkę z pandemią</p>

DATA ROZPOCZĘCIA NABORU:

miejsce odbywania wolontariatu

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

kontakt do koordynatora

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

DATA ZAKOŃCZENIA NABORU:

Jestem akapitem.

Jestem akapitem.

korzyści dla wolonatriusza

<ul class="font_8">
<li><p class="font_8">certyfikat</p></li>
<li><p class="font_8">doświadczenie w pracy z dziećmi</p></li>
<li><p class="font_8">cenny wpis do CV czy aplikacji na studia</p></li>
<li><p class="font_8">planujemy rozszerzyć pulę nagród już wkrótce</p></li>
</ul>

informacje dodatkowe

bottom of page