top of page
Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie
jesienią Road
o organizacji

<p class="font_8">"<strong>W 2012 r. zdecydowano o podjęciu działań &nbsp;umożliwiających przystąpienie do tzw. „funduszy norweskich”, z których &nbsp;można by uzyskać środki na przeprowadzenie prac remontowych. Od tego &nbsp;momentu ruszyły prace nad koncepcją i szczegółowymi planami dotyczącymi &nbsp;modernizacji i remontu biblioteki</strong>. Budynek ma być przyjazny dla &nbsp;użytkowników, zostanie zamontowana winda, w głównym gmachu ma znaleźć &nbsp;się wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży. Wykorzystany ma zostać &nbsp;dotychczasowy&nbsp; strych na potrzeby nowoczesnego magazynu zbiorów. &nbsp;Powstanie na ostatnim piętrze sala multimedialna. Nowością będzie &nbsp;ośrodek dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego. Właściwe warunki &nbsp;zyskają gabinety- pracownie Stanisława Grochowiaka i Romana &nbsp;Maciejewskiego.</p>
<p class="font_8">Główne cele zamierzonych prac to poprawa &nbsp;dostępności do zbiorów, wydarzeń kulturalnych i działań edukacyjnych &nbsp;Biblioteki oraz&nbsp; poprawą jakości usług bibliotecznych, związanej z &nbsp;nowoczesnością pomieszczeń i sprzętu. Rozbudowa infrastruktury umożliwi &nbsp;poszerzenie oferty&nbsp; kulturalnej i edukacyjnej."</p>

opis zadań dla wolontariusza

<p class="font_8">- pomoc w organizacji wydarzeń;</p>
<p class="font_8">- kolportaż materiałów promocyjnych;</p>
<p class="font_8">- drobne prace biblioteczne;</p>
<p class="font_8">- wsparcie przy realizacji nagrań spotkań i wydarzeń;</p>

DATA ROZPOCZĘCIA NABORU:

miejsce odbywania wolontariatu

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

kontakt do koordynatora

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

DATA ZAKOŃCZENIA NABORU:

Jestem akapitem.

Jestem akapitem.

korzyści dla wolonatriusza

<ul class="font_8">
<li><p class="font_8">udział w spotkaniach z twórcami i wydarzeniach artystycznych</p></li>
<li><p class="font_8">możliwość poznania tajników pracy bibliotekarzy</p></li>
<li><p class="font_8">dobra zabawa w świetnym zespole</p></li>
</ul>

informacje dodatkowe

bottom of page