top of page
Open Eyes Economy Summit
jesienią Road
o organizacji

<p class="font_8">"Open Eyes Economy to&nbsp;ruch intelektualny i&nbsp;społeczny, w&nbsp;ramach &nbsp;którego&nbsp;tworzymy jeden z&nbsp;najbardziej innowacyjnych i&nbsp;kreatywnych &nbsp;kongresów w&nbsp;Polsce. Szerzymy i&nbsp;realizujemy nowe, otwarte spojrzenie &nbsp;na&nbsp;ekonomię –&nbsp;inspirujemy do&nbsp;działania i&nbsp;wymyślania alternatywnych &nbsp;sposobów rozumienia gospodarki opartej na&nbsp;wartościach."</p>

opis zadań dla wolontariusza

<p class="font_8">Wolontariusze będą podzieleni na zespoły, w ramach których będą pomagać w następujących czynnościach:</p>
<ul class="font_8">
<li><p class="font_8">obsługa obiektu (obsługa sal i przepływu gości w ICE, obsługa szatni)</p></li>
<li><p class="font_8">obsługa recepcji (wydawanie indentyfikatorów i udzielanie informacji)</p></li>
<li><p class="font_8">obsługa mówców i gości specjalnych</p></li>
<li><p class="font_8">logistyka (pomoc w przejazdach gości do ICE, odbiór z lotniska)</p></li>
<li><p class="font_8">obsługa techniczna (pomoc w montażu ICE, przygotowaniu sceny na panele)</p></li>
<li><p class="font_8">obsługa press room i mediów (fotorelacje, relacje w mediach społecznościowych, wydawanie akredytacji dla dziennikarzy)</p></li>
<li><p class="font_8">obsługa backstage (pomoc w obsłudze prelegentów przed wejściem na scenę)</p></li>
<li><p class="font_8">obsługa kącika dla dzieci (pomoc w opiece nad dziećmi)</p></li>
</ul>

DATA ROZPOCZĘCIA NABORU:

miejsce odbywania wolontariatu

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

kontakt do koordynatora

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

DATA ZAKOŃCZENIA NABORU:

Jestem akapitem.

Jestem akapitem.

korzyści dla wolonatriusza

<ul class="font_8">
<li><p class="font_8">możliwość doświadczenia w praktyce, jak wygląda &nbsp;organizacje międzynarodowego wydarzenia w formule hybrydowej, dzięki &nbsp;zaangażowaniu w czynności organizacyjne</p></li>
<li><p class="font_8">możliwość nawiązania nowych kontaktów dzięki współpracy z organizatorami, wolontariuszami oraz obsłudze gości kongresu</p></li>
<li><p class="font_8">udział w międzynarodowym wydarzeniu, które co roku gromadzi 3000 uczestników oraz 200 mówców z całego świata</p></li>
</ul>

informacje dodatkowe

bottom of page