top of page
Polskie Stowarzyszenie Zero Waste
jesienią Road
o organizacji

<p class="font_8"><strong>"Polskie Stowarzyszenie Zero Waste działa na rzecz zmiany świadomości &nbsp;społecznej dotyczącej zasobów, zapobiegając powstawaniu odpadów u &nbsp;źródła, promując bezodpadowy styl życia oraz zmianę wzorców produkcji i &nbsp;konsumpcji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Naszą misję &nbsp;realizujemy poprzez wyposażanie w wiedzę i narzędzia wspierające &nbsp;działania obywateli, instytucji i przedsiębiorstw oraz reprezentując &nbsp;społeczności zaangażowane w działanie na rzecz środowiska."</strong></p>

opis zadań dla wolontariusza

<p class="font_8">Zostań naszym social media ninja!</p>
<p class="font_8">Jeśli jesteś osobą, która:</p>
<p class="font_8">Obsługę social media takich jak Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin i Youtube masz w małym palcu?</p>
<p class="font_8">Wciągające teksty tworzysz w parę chwil, a polska gramatyka to dla Ciebie bułka z masłem?</p>
<p class="font_8">Potrafisz stworzyć strategię komunikacji zewnętrznej i masz zmysł kierowniczy?</p>
<p class="font_8">Od dawna interesujesz się ruchem zero waste i masz w tym zakresie dużą wiedzę?</p>
<p class="font_8">Chciał(a)byś zaangażować się w regularną pomoc naszemu stowarzyszeniu?</p>

DATA ROZPOCZĘCIA NABORU:

miejsce odbywania wolontariatu

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

kontakt do koordynatora

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

DATA ZAKOŃCZENIA NABORU:

Jestem akapitem.

Jestem akapitem.

korzyści dla wolonatriusza

<ul class="font_8">
<li><p class="font_8">rozwój swoich umiejętności</p></li>
<li><p class="font_8">nabycie doświadczenia&nbsp;</p></li>
<li><p class="font_8">udział w ciekawych projektach</p></li>
<li><p class="font_8">działania mające wpływ na ograniczenie zanieczyszczeń oraz marnowania zasobów naszej planety</p></li>
</ul>

informacje dodatkowe

bottom of page