top of page
Stowarzyszenie Widzących Więcej
jesienią Road
o organizacji

<p class="font_8">"<strong>Stowarzyszenie Widzących Więcej</strong> zostało powołane 24 lipca 2019r w Mogilnie. Działa na rzecz osób z syndromem <strong>DDA/ DDD oraz ofiar przemocy</strong> i jest odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa. Głównymi celami &nbsp;Organizacji jest budowanie świadomości i zwiększanie wiedzy w &nbsp;społeczeństwie w tematach uzależnień, przemocy i dysfunkcji oraz tego &nbsp;jaki wpływ wywierają na naszą codzienność i przyszłość.</p>
<p class="font_8">Działamy na terenie <strong>całej Polski</strong> i realizujemy swoje cele poprzez organizację Konferencji, Seminariów, &nbsp;wystąpień w szkołach i prowadzenie grup wsparcia. Pierwsze spotkanie &nbsp;grupy wsparcia odbyło się 30 sierpnia 2019r. w Szczecinie i utwierdziło &nbsp;wszystkich w słuszności naszych założeń – trzeba nauczyć ludzi pracować &nbsp;nad sobą i zachęcić ich do korzystania z usług specjalistów."</p>

opis zadań dla wolontariusza

<p class="font_8">1. Aktywny udział w projektach, których podejmuje się Stowarzyszenie</p>
<p class="font_8">Współpracę wolontariacką szyjemy na miarę każdego wolontariusza.</p>

DATA ROZPOCZĘCIA NABORU:

miejsce odbywania wolontariatu

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

kontakt do koordynatora

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

DATA ZAKOŃCZENIA NABORU:

Jestem akapitem.

Jestem akapitem.

korzyści dla wolonatriusza

<ul class="font_8">
<li><p class="font_8">bezpłatny udział w wydarzeniach/warsztatach/konferencjach na terenie całej Polski</p></li>
<li><p class="font_8">wyjazdy integracyjne wolontariuszy</p></li>
<li><p class="font_8">możliwość nieodpłatnego korzystania z usług specjalistów Organizacji</p></li>
</ul>

informacje dodatkowe

bottom of page