Fundacja Fuga Mundi
Dziewczyna z skórzanym plecakiem
O organizacji:

"Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym dnia 15 listopada 1995  roku w Lublinie. Postanowieniem Sądu z dnia 04 marca 1996 roku została  wpisana do rejestru fundacji pod numerem KRS 0000 106 416. Od 2004 roku  posiada status organizacji pożytku publicznego.

Celem statutowym Fundacji jest wyrównywanie szans osób  niepełnosprawnych i osób należących do grup dyskryminowanych i  wykluczonych społecznie oraz pomoc ich rodzinom."

Kontakt do koordynatora:

Sylwia Sztobryn

sylwia.sztobryn@ffm.pl

Data rozpoczęcia naboru:
Data zakończenia naboru:
Opis zadań dla wolontariusza:

Ograniczenie kontaktu bezpośredniego nie jest przeszkodą w udzielaniu  pomocy i wsparcia potrzebującym. Nadal można wdrażać dobre praktyki  zachowując bezpieczeństwo swoje i Beneficjenta, który może potrzebować  pomocy bardziej

Miejsce odbywania wolontariatu:

Lublin, Kielce, Rzeszów, Warszawa, Wolontariat zdalny

Korzyści dla wolontariusza:
  • poznanie specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi, 

  • możliwość nabycia cennego doświadczenia,,

  • walka ze stereotypami,

  • rozwój emocjonalny, społeczny i kulturalny, czyli doskonalenie się (sprawdzenie siebie, pokonanie różnych swoich zahamowań, hartowanie charakteru, poradzenie sobie i zapanowanie nad sytuacją, otworzenie na innych, możliwość odkrycia w sobie ukrytych zasobów, potencjałów, zdolności, zweryfikowanie własnych zainteresowań, sposobność do rozszerzania granicy własnych możliwości i uświadomienia sobie własnych ograniczeń), 

  • sposób na wykazanie się i możliwość sprawdzenia się w określonych sytuacjach,

  • nowe kontakty społeczne,,

  • wzbogacenie CV!

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do realizacji wolontariatu w formie hybrydowej lub całkowicie zdalnej!