Fundacja Kultury Wizualnej Chmura
Dziewczyna z skórzanym plecakiem
O organizacji:

"Fundacja Kultury Wizualnej CHMURA to niezależna organizacja, która zajmuje się tworzeniem cyfrowego  archiwum. Prezentuje trójmiejską scenę artystyczną wraz z dokumentami  życia społecznego po 1945 roku, ze szczególnym naciskiem na dekadę lat  90. zarówno w Trójmieście, w Polsce, jak i na świecie. CHMURA to przede  wszystkim ogólnodostępna baza internetowa, na której użyczone artefakty  są kolekcjonowane, katalogowane, digitalizowane i upowszechniane.  Eksponowane zbiory i dokumenty pochodzą z archiwów prywatnych,  publicznych, bądź pozostają w depozycie Fundacji.

CHMURA  to jednak nie tylko archiwum on-line. Równie ważne jest organizowanie  wystaw, spotkań, warsztatów oraz propagowanie artystycznego ruchu  wydawniczego. Poprzez inicjowanie programów artystycznych, badawczych i  wydawniczych CHMURA pragnie zdobywać i dzielić się wiedzą na temat  archiwalnych dokumentów życia artystycznego. Dlatego na łamach strony  internetowej CHMURA chętnie publikuje artykuły i wywiady ze  współczesnymi twórcami, którzy pracują z materiałem archiwalnym. Ponadto  umieszcza rozmowy ze specjalistami poszczególnych dziedzin oraz  wideo-dokumentacje z organizowanych spotkań."

Kontakt do koordynatora:

Aleksandra Grzonkowska

aleksandra.grzonkowska@gmail.com

Data rozpoczęcia naboru:
Data zakończenia naboru:
Opis zadań dla wolontariusza:

Transkrypcja tekstu z nagrania audio

Miejsce odbywania wolontariatu:

Wolontariat zdalny

Korzyści dla wolontariusza:
  • zdalna praca

  • elastyczne godziny pracy

  • wesoły zespół

  • wymienienie nazwiska w publikacji

Informacje dodatkowe: