Ocean's Voice
Dziewczyna z skórzanym plecakiem
O organizacji:
Kontakt do koordynatora:
Data rozpoczęcia naboru:
Data zakończenia naboru:
Opis zadań dla wolontariusza:
Miejsce odbywania wolontariatu:

Polska

Korzyści dla wolontariusza:
Informacje dodatkowe: