Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi "Krwinka"
Dziewczyna z skórzanym plecakiem
O organizacji:

"Jako organizacja pożytku publicznego, wspieramy dzieci onkologicznie i hematologicznie chore. Mamy podopiecznych z różnych części kraju, ale najsilniej jesteśmy związani z Ośrodkiem Pediatrycznym im. Marii Konopnickiej CSK UM w Łodzi, gdzie dzięki naszym staraniom i wielkiemu sercu darczyńców poprawiamy warunki leczenia małych pacjentów.

Przez 25 lat objęliśmy opieką ponad sześć tysięcy chorych dzieci i ich rodziny. Jesteśmy przede wszystkim dla nich, by w codziennych zmaganiach z ciężką chorobą nie czuli się osamotnieni. Dajemy im tak potrzebne wsparcie i zrozumienie. Jesteśmy z nimi, by wywoływać uśmiech, niosąc pełne worki radości, którymi chcemy wypełnić czas wolny w szpitalu. Czytamy książki, organizujemy gry, zabawy, najróżniejsze akcje."

Kontakt do koordynatora:
Data rozpoczęcia naboru:

Barbara Matuszewska

barbara.matuszewska@krwinka.pl

Data zakończenia naboru:
Opis zadań dla wolontariusza:

Wolontariusz medyczny musi być pełnoletni, odwiedza dzieci na oddziałach w Szpitalu Klinicznym nr 4 im. Marii Konopnickiej na ul. Spornej, organizuje im czas wolny, zachęca do zabawy, czyta, opowiada, jeśli będzie taka potrzeba przytuli i wesprze. Jednak przede wszystkim zaraża uśmiechem, wnosi radość i kolory do sal szpitalnych.

Miejsce odbywania wolontariatu:
Łódź
Korzyści dla wolontariusza:

Zmieniamy świat na lepszy! Jeśli zastanawiasz się, co możesz zrobić dobrego nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla drugiego człowieka, zgłoś się do naszej Fundacji, by zostać Wolontariuszem „Krwinki”. 

  • zapewniamy wsparcie szkoleniowe 

  • przybliżamy pracę wolontariusza medycznego i akcyjnego

  • prezentujemy przykłady działań i eventów realizowanych do tej pory

Na początku chcemy byś zapoznał się z nami, z naszą historią, tak, by świadomie wybrać i powiedzieć – Tak, chcę pomagać.

Informacje dodatkowe:

Wszelkie informacje, dotyczące wolontariatu dla Fundacji "Krwinka" znaleźć można tutaj: 

https://www.krwinka.org/chce-pomoc/wolontariat