Fundacja EkoRozwoju
Dziewczyna z skórzanym plecakiem
O organizacji:

"Eko (gr. οἶκος) znaczy dom. Chcemy, by idea zrównoważonego  rozwoju stanowiła jego fundament. Jesteśmy przekonani, że troska o nasze  kruche i ograniczone zasoby ziemskie oraz konieczność sprostania  największemu wyzwaniu w historii cywilizacji, jakim jest kryzys  klimatyczny, wymagają łączenia ze sobą ludzi, różnych dyscyplin  naukowych i rozproszonych dziedzin działalności społecznej."

Kontakt do koordynatora:
Data rozpoczęcia naboru:

Żytomir Borowski 

escekocentrum@gmail.com

nabór stały
Data zakończenia naboru:
nabór stały
Opis zadań dla wolontariusza:

Jakie będą Twoje zadania?

- Opieka nad wolontariuszem w trakcie trwania projektu - pomoc w sytuacjach życia codziennego (rejestracja i wizyta u lekarza, w urzędzie);

- Pokazanie miasta, wyjaśnienie zasad komunikacji miejskiej itp.;

- Wsparcie w organizacji wolnego czasu, wspólne wyjścia;

- Udział w spotkaniach zespołu mentorów;

- Współpraca z koordynatorką projektu;

- Wspieranie procesu uczenia się wolontariusza - rozmowa, inspirowanie do refleksji o celach, progresie w uczeniu się i jego efektach;

- W razie obowiązkowej kwarantanny robienie zakupów i dostarczenie ich pod drzwi wolontariuszy;

- Stworzenie filmiku / napisanie notatki podsumowującej doświadczenie mentorskie na media społecznościowe.


Miejsce odbywania wolontariatu:
Wrocław
Korzyści dla wolontariusza:

Oferujemy:

 • udział w ciekawym projekcie międzynarodowym;

 • nawiązanie znajomości i pracę w międzykulturowym gronie;

 • udział w wydarzeniach organizowanych przez Fundację EkoRozwoju;

 • podjęcie współpracy z doświadczoną organizacją pozarządową;

 • podniesienie kompetencji organizacyjnych i umiejętności komunikacyjnych;

 • rozwój kompetencji międzykulturowych;

 • praktykę języka angielskiego - oraz innych języków, którymi posługują się nasi wolontariusze (hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski i węgierski);

 • podniesienie umiejętności pracy w grupie oraz nauka metod mentoringu i monitorowania procesu uczenia się wolontariuszy;

 • współpracę opartą na umowie wolontariackiej;

 • wsparcie i kontakt z koordynatorką projektu przez cały okres pobytu wolontariusza;

 • szkolenie mentorskie;

 • wydanie zaświadczenia o udziale w projekcie ESC w roli osoby mentorskiej.

Informacje dodatkowe:

Jeśli...

- masz ukończone 17 lat;

- jesteś osobą otwartą, komunikatywną i odpowiedzialną;

- możesz używać języka angielskiego w codziennej komunikacji;

- zadeklarowanie dyspozycyjności przez 10-15 godzin w miesiącu od początku września do czerwca nie jest dla Ciebie problemem

... aplikuj już teraz!

https://forms.gle/J5FTU75R7Re4ni6K9