Fundacja Kazimierza Pułaskiego
Dziewczyna z skórzanym plecakiem
O organizacji:

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym  think tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej  i bezpieczeństwie międzynarodowym. Głównym obszarem aktywności Fundacji  Pułaskiego jest dostarczanie analiz opisujących i wyjaśniających  wydarzenia międzynarodowe, identyfikujących trendy w środowisku  międzynarodowym oraz zawierających implementowalne rekomendacje  i rozwiązania dla decydentów rządowych i sektora prywatnego.

Kontakt do koordynatora:
Data rozpoczęcia naboru:

Paulina Jakubowicz 

pjakubowicz@pulaski.pl

25.08.2021
Data zakończenia naboru:
16.09.2021
Opis zadań dla wolontariusza:

Nadzór nad salami konferencyjnymi

Współpraca z mediami

Rejestracja uczestników WSF

VIP Liaison Officer

Obecność w punkcie informacyjnym i pomoc uczestnikom

Obsługa lotniskowa

Pomoc w prowadzeniu relacji z WSF na kanałach social media

Nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem dedykowanej platformy internetowej

Miejsce odbywania wolontariatu:
Warszawa
Korzyści dla wolontariusza:

• Możliwość nawiązania znajomości z uczestnikami WSF

• Udział w warsztatach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego oraz Europejską Akademię Dyplomacji

• Otrzymanie vouchera o wartości 200 PLN do wykorzystania na kursy oferowane przez Europejską Akademię Dyplomacji w ciągu pierwszych 12 miesięcy od jego otrzymania

• Wzbogacenie CV informacją o odbyciu wolontariatu podczas jednej z największych konferencji bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej.

Informacje dodatkowe:

Flagowy projekt Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, Warsaw Security Forum (WSF) jest wiodącą europejską platformą poświęconą kooperacji transatlantyckiej, skupioną na rozwijaniu wspólnych rozwiązań na temat bieżących wyzwań w zakresie bezpieczeństwa.