Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva!
Dziewczyna z skórzanym plecakiem
O organizacji:

"Fundacja  Viva! Akcja Dla Zwierząt zajmuje się walką o poprawienie losu  zwierząt.  Ten cel realizuje przez cały wachlarz działań - od  reagowania w  przypadkach znęcania się nad zwierzętami i prowadzenia  spraw w sądach  przeciwko ich oprawcom przez szkolenia instytucji  państwowych aż po  prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę kampanii i  akcji informacyjnych  propagujących etyczne traktowanie zwierząt.  Zachęca też do adopcji  zwierząt ze schronisk oraz piętnuje  niehumanitarne i nieetyczne praktyki  firm i osób prywatnych."

Kontakt do koordynatora:
Data rozpoczęcia naboru:
nabór stały
Data zakończenia naboru:
nabór stały
Opis zadań dla wolontariusza:

Udział w akcjach ulicznych - trzymanie plansz, rozdawanie ulotek; pomoc w  obsłudze lokalnych social mediów; pisanie tekstów na bloga; tworzenie  grafik; organizacja wydarzeń typu pokaz filmu, czy pokaz gotowania.

Miejsce odbywania wolontariatu:
Wrocław, Leszno, Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Białystok, Katowice, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielkce, Kielce, Rzeszów, Gliwice, Zabrze, Olsztyn, Bielsko-Biała, Bytom, Zielona Góra, Rybnik, Kanie, Popówek
Korzyści dla wolontariusza:
  • poznanie osób myślących podobnie, 

  • satysfakcja z pomocy zwierzętom

Informacje dodatkowe: