Fundacja SAVE - Wildlife Conservation Fund
Dziewczyna z skórzanym plecakiem
O organizacji:

Fundacja SAVE - Wildlife Conservation Fund założona w 2011 roku, od dziesięciu lat zajmuje się długofalowym wspieraniem ochrony dzikich zwierząt i środowiska poprzez badania naukowe, monitoring dzikich zwierząt, edukację

społeczeństwa, promowanie obywatelskiego zaangażowania w ochronę przyrody, wpływanie na rządzących i konsumentów oraz nakłanianie ich do większej odpowiedzialności za środowiskowe konsekwencje ich działań. 

Nasza wizja to świat, w którym wszystkie istoty na Ziemi żyją w pokojowej koegzystencji oraz prowadzą zdrowe i godne życie w harmonii z naturą. 

Aktualnie realizujemy nasze cele statutowe w ramach 5 programów: 

1. Ochrona wilków w regionie świętokrzyskim 

2. Ochrona dzikich zwierząt w Afryce (słonie, lwy oraz hipopotamy) 

3. Wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej dla społeczności w Afryce 

4. Ochrona lasów deszczowych na Borneo i w Kamerunie 

5. Wspieranie badań naukowych

Kontakt do koordynatora:
Data rozpoczęcia naboru:

Magda Strzała

27.08.2021
Data zakończenia naboru:
nabór stały
Opis zadań dla wolontariusza:

• Tworzenie treści na naszego Facebooka i LinkedIn o bioróżnorodności, ekologii wilków i o naszych działaniach

• Wsparcie przy organizacji zajęć ekologicznych w szkołach, wykładów, konferencji o wilkach

• Rozwijanie współpracy z firmami

• Projektowanie graficzne

• Pomoc w administrowaniu strony internetowej Fundacji SAVE i prowadzeniu kampanii Google Ads

• Tłumaczenia (polski, angielski i niemiecki)

• Nagrywanie i montaż filmów

• Redagowanie tekstów, kontakt z mediami

• Wsparcie zespołu projektu ochrony wilków w województwie świętokrzyskim w terenie (monitoring populacji wilków)


Miejsce odbywania wolontariatu:
Kielce
Korzyści dla wolontariusza:
  • Współpraca na podstawie porozumienia o wolontariacie

  • Wystawienie zaświadczenia o wolontariacie

  • Zdobycie nowych umiejętności, wiedzy i kompetencji

  • Współpraca z naukowcami, ekspertami od wilków

Informacje dodatkowe: