Fundacja Szansa dla Niewidomych
Dziewczyna z skórzanym plecakiem
O organizacji:

Fundacja została założona w 1992 roku przez niewidomych i ich widzących przyjaciół. Nasze działania koncentrują się na wspieraniu osób, które straciły wzrok, a medycyna nie daje im nadziei na poprawę losu. W Europie i Ameryce Północnej niewidomi i niedowidzący są zrehabilitowani i oprzyrządowani na taką skalę, że dorównują widzącym.

Fundacja Szansa dla Niewidomych stara się by tak było i w Polsce. Jesteśmy przede wszystkim organizacją, która doradza niewidomym i słabowidzącym, jak aktywnie żyć i odnosić sukcesy. Nasi beneficjenci biorą udział w profesjonalnych szkoleniach i warsztatach, otrzymują od nas w trakcie ich trwania niezbędne materiały szkoleniowe, jak chociażby podręczniki dotyczące nowoczesnej rehabilitacji.

Kontakt do koordynatora:
Data rozpoczęcia naboru:

Angela Korzan

nr tel: 22 510 10 99

mail: szansa@szansadlaniewidomych.org

18.08.2021
Data zakończenia naboru:
9.09.2021
Opis zadań dla wolontariusza:

- monitorowanie porządku na sali

- pomoc niewidomym w czynnościach podczas konferencji

- oprowadzanie po budynku

- pomoc przy podawaniu posiłków

- odpowiadania na zadawane przez beneficjentów pytania

Miejsce odbywania wolontariatu:
Warszawa
Korzyści dla wolontariusza:

Fundacja Fundacja Szansa dla Niewidomych oferuje: 

  • Ubezpieczenie NNW, 

  • Porozumienie o wolontariacie, 

  • Zaświadczenie o odbyciu wolontariatu. 

  • Ponadto, do pozostałych korzyści uczestnictwa w konferencji należą: możliwość zagłębienia się w problematykę niepełnosprawności w sferze dysfunkcji wzroku, sposobność nawiązywania znajomości z beneficjentami, możliwość sprawdzenia różnych opcji i wybrania najbliższej sercu profesji zawodowej.


Informacje dodatkowe:

Nie oczekujemy pełnej dyspozycyjności wolontariuszy( zależy to od preferencji wolontariuszy ), należy podkreślić, że 2 dni konferencji są priorytetowe. Fundacja nie oczekuje wcześniejszego doświadczenia ze środowiskiem osób słabowidzących i niewidomych.


4 dni po 6 godzin, łącznie 24h