Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie
Dziewczyna z skórzanym plecakiem
O organizacji:

"W 2012 r. zdecydowano o podjęciu działań  umożliwiających przystąpienie do tzw. „funduszy norweskich”, z których  można by uzyskać środki na przeprowadzenie prac remontowych. Od tego  momentu ruszyły prace nad koncepcją i szczegółowymi planami dotyczącymi  modernizacji i remontu biblioteki. Budynek ma być przyjazny dla  użytkowników, zostanie zamontowana winda, w głównym gmachu ma znaleźć  się wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży. Wykorzystany ma zostać  dotychczasowy  strych na potrzeby nowoczesnego magazynu zbiorów.  Powstanie na ostatnim piętrze sala multimedialna. Nowością będzie  ośrodek dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego. Właściwe warunki  zyskają gabinety- pracownie Stanisława Grochowiaka i Romana  Maciejewskiego.

Główne cele zamierzonych prac to poprawa  dostępności do zbiorów, wydarzeń kulturalnych i działań edukacyjnych  Biblioteki oraz  poprawą jakości usług bibliotecznych, związanej z  nowoczesnością pomieszczeń i sprzętu. Rozbudowa infrastruktury umożliwi  poszerzenie oferty  kulturalnej i edukacyjnej."

Kontakt do koordynatora:
Data rozpoczęcia naboru:

Patryk Sekulski

patryksekulski@gmail.com

663 057 608

Data zakończenia naboru:
Opis zadań dla wolontariusza:

- pomoc w organizacji wydarzeń;

- kolportaż materiałów promocyjnych;

- drobne prace biblioteczne;

- wsparcie przy realizacji nagrań spotkań i wydarzeń;

Miejsce odbywania wolontariatu:
Leszno
Korzyści dla wolontariusza:
  • udział w spotkaniach z twórcami i wydarzeniach artystycznych

  • możliwość poznania tajników pracy bibliotekarzy

  • dobra zabawa w świetnym zespole

Informacje dodatkowe: