Open Eyes Economy Summit
Dziewczyna z skórzanym plecakiem
O organizacji:

"Open Eyes Economy to ruch intelektualny i społeczny, w ramach  którego tworzymy jeden z najbardziej innowacyjnych i kreatywnych  kongresów w Polsce. Szerzymy i realizujemy nowe, otwarte spojrzenie  na ekonomię – inspirujemy do działania i wymyślania alternatywnych  sposobów rozumienia gospodarki opartej na wartościach."

Kontakt do koordynatora:
Data rozpoczęcia naboru:

Monika Woźniak,

monika.wozniak@oees.pl

518 121 896

Data zakończenia naboru:
rozpoczęcie kongresu: 16.11.2021
Opis zadań dla wolontariusza:

Wolontariusze będą podzieleni na zespoły, w ramach których będą pomagać w następujących czynnościach:

 • obsługa obiektu (obsługa sal i przepływu gości w ICE, obsługa szatni)

 • obsługa recepcji (wydawanie indentyfikatorów i udzielanie informacji)

 • obsługa mówców i gości specjalnych

 • logistyka (pomoc w przejazdach gości do ICE, odbiór z lotniska)

 • obsługa techniczna (pomoc w montażu ICE, przygotowaniu sceny na panele)

 • obsługa press room i mediów (fotorelacje, relacje w mediach społecznościowych, wydawanie akredytacji dla dziennikarzy)

 • obsługa backstage (pomoc w obsłudze prelegentów przed wejściem na scenę)

 • obsługa kącika dla dzieci (pomoc w opiece nad dziećmi)

Miejsce odbywania wolontariatu:
Kraków
Korzyści dla wolontariusza:
 • możliwość doświadczenia w praktyce, jak wygląda  organizacje międzynarodowego wydarzenia w formule hybrydowej, dzięki  zaangażowaniu w czynności organizacyjne

 • możliwość nawiązania nowych kontaktów dzięki współpracy z organizatorami, wolontariuszami oraz obsłudze gości kongresu

 • udział w międzynarodowym wydarzeniu, które co roku gromadzi 3000 uczestników oraz 200 mówców z całego świata

Informacje dodatkowe: