Stowarzyszenie Widzących Więcej
Dziewczyna z skórzanym plecakiem
O organizacji:

"Stowarzyszenie Widzących Więcej zostało powołane 24 lipca 2019r w Mogilnie. Działa na rzecz osób z syndromem DDA/ DDD oraz ofiar przemocy i jest odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa. Głównymi celami  Organizacji jest budowanie świadomości i zwiększanie wiedzy w  społeczeństwie w tematach uzależnień, przemocy i dysfunkcji oraz tego  jaki wpływ wywierają na naszą codzienność i przyszłość.

Działamy na terenie całej Polski i realizujemy swoje cele poprzez organizację Konferencji, Seminariów,  wystąpień w szkołach i prowadzenie grup wsparcia. Pierwsze spotkanie  grupy wsparcia odbyło się 30 sierpnia 2019r. w Szczecinie i utwierdziło  wszystkich w słuszności naszych założeń – trzeba nauczyć ludzi pracować  nad sobą i zachęcić ich do korzystania z usług specjalistów."

Kontakt do koordynatora:
Data rozpoczęcia naboru:

Małgorzata Ciechanowska-Florczyk

m.ciechanowska-florczyk@widzewiecej.pl

nabór stały
Data zakończenia naboru:
nabór stały
Opis zadań dla wolontariusza:

1. Aktywny udział w projektach, których podejmuje się Stowarzyszenie

Współpracę wolontariacką szyjemy na miarę każdego wolontariusza.

Miejsce odbywania wolontariatu:
Szczecin, Bydgoszcz, Katowice
Korzyści dla wolontariusza:
  • bezpłatny udział w wydarzeniach/warsztatach/konferencjach na terenie całej Polski

  • wyjazdy integracyjne wolontariuszy

  • możliwość nieodpłatnego korzystania z usług specjalistów Organizacji

Informacje dodatkowe: