top of page
Fundacja Ocalenie
logo organizacji charytatywnej
O organizacji
"Fundacja Ocalenie pomaga uchodźcom i uchodźczyniom, imigrantom i imigrantkom, repatriantom i repatriantkom budować nowe życie w Polsce.
Fundacja Ocalenie działa od 2000 roku wspiera migrantów i migrantki w integracji i indywidualnym rozwoju. Działa na rzecz dialogu międzykulturowego i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Dąży do tego, aby każdy człowiek mógł żyć godnie i w poszanowaniu swoich praw." - źródło: ocealenie.org.pl
Opis zadań dla wolontariusza
otwartości na osoby z różnych kręgów kulturowych; otwartości na osoby z różnych kręgów kulturowych;
gotowości na regularne spotkania z dzieckiem raz lub dwa razy w tygodniu (dwie godziny tygodniowo);
znajomości języka polskiego jako języka natywnego;
uczestnictwa w warsztatach przygotowujących.
Data rozpoczęcia naboru
9 listopada 2023
Kontakt do koordynatora
Data zakończenia naboru
22 listopada 2023
Miejsce odbywania wolontariatu
Biuro Fundacji - Warszawa, Marszałkowska 2/7
Korzyści dla wolontariusza
- zorganizowanie pracy z dzieckiem (harmonogram spotkań, miejsce spotkań itp.);
- warsztaty przygotowujące do pracy z dzieckiem;
- bieżące wsparcie merytoryczne i organizacyjne w trakcie udziału w programie;
materiały do nauki;
- możliwość korzystania z superwizji;
- współpracę w oparciu o - porozumienie o wolontariacie;
- dodatkowe szkolenia i warsztaty wzmacniające kompetencje;
- możliwość zaliczenia praktyk studenckich.
Informacje dodatkowe
Warunkiem podjęcia wolontariatu jest udział w dwudniowym szkoleniu - 2 i 3 grudnia 2023 r. w siedzibie Fundacji przy ulicy Marszałkowskiej 2/7. Warsztaty odbywają się w godzinach 9:00 - 17:00. Z naszej strony zapewniamy przekąski oraz ciepły lunch.
Minimalny wiek wolontariusza
18 lat
Minimalna ilość godzin wolontariatu
2 h w tygodniu
bottom of page