top of page

Fundacja Hobbit

logo organizacji charytatywnej

O organizacji

"Nasze działanie opieramy na doświadczeniach i wyzwaniach granicznych, to aktywność związana z przygodą, głębokim i pozostawiającym ślad wrażeniem, które tworzy wyjątkowe postawy gdzie droga do oczekiwanych zachowań prowadzi poprzez przeżywanie. W tej aktywności ważne jest aby spojrzeć poza własne otoczenie, przyjmować wyzwania, przekraczać granice, pokonywać przeszkody, podejmować ryzyko i decyzje, konsekwentnie się ich trzymać, przetrzymać wybraną drogę, znajdować kreatywne rozwiązania – wszystko to są kompetencje, których się nabywa trudno je pozyskać w domu czy szkole, bo nie chodzi tutaj o wiedzę, ale o nastawienia, postawy, kształtowanie charakteru i osobowościowy - wzrost." - źródło www.fundacja-hobbit.pl

Opis zadań dla wolontariusza

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w wolontariacie polegającym na udzielaniu korepetycji, odrabianiu zadań domowych, wspólnym uczeniu się w ramach pogotowia uczniowskiego. Co potrzebujesz? Być dobrym z jakiegoś przedmiotu, mieć wolną godzinę w tygodniu, nutka cierpliwości też się pewnie przyda. Pamiętajcie, jedna godzina w tygodniu potrafi wystarczyć, by znacznie pomóc dziecku w nauce!

Data rozpoczęcia naboru

1 września 2023

Kontakt do koordynatora

Katarzyna Rostworowska
katarzyna.zofia.rostworowska@fundacja-hobbit.pl
tel. 71 321 01 77

Data zakończenia naboru

Miejsce odbywania wolontariatu

Plac Świętego Macieja 5a
50-244, Wrocław
(Nadodrze)

Nabór stały

Korzyści dla wolontariusza

dla aktywnych wolontariuszy chętnie zorganizujemy: spływ kajakowy, zajęcia na deskach sup, zajęcia żeglarskie, czy ognisko podczas, którego podzielimy się morskimi historiami i nauczymy szant!

Informacje dodatkowe

Jak to wygląda od początku? Wolontariusz zgłasza możliwość i chęć do udzielania korepetycji. W biurze znajdującym się na placu św. Macieja 5a podpisujemy umowę wolontariacką i ustalamy przedmiot, zakres materiału, dzień i godzinę, kiedy wolontariusz będzie mógł przychodzić i udzielać korepetycji (pon-pt. 15:30-20:00, korepetycje trwają godzinę zaczynając od 15:30, 16:30, 17:30, 18:30) następnie umawiamy się z uczniem. Kolejnym etapem jest już udzielanie przez wolontariusza korepetycji.

Minimalny wiek wolontariusza

-

Minimalna ilość godzin wolontariatu

-

bottom of page