top of page

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Fundacja Uniwersytet Dzieci

logo organizacji charytatywnej

O organizacji

"Nasza misja:

Rozwijamy potencjał twórczy i intelektualny dzieci, aby korzystając w pełni ze swoich talentów, wiedzy i możliwości, rozumiały otaczający je świat i potrafiły w nim działać.

Nasze cele:

- Uczymy współpracy i rozwijamy kompetencje społeczne
- Rozwijamy potrzebę uczenia się przez całe życie
- Kształtujemy umiejętność krytycznego myślenia
- Rozbudzamy w najmłodszych pasję do wiedzy
- Pokazujemy, że każdy może zostać wolontariuszem
- Angażujemy dzieci w poznawanie nauki przez doświadczenie
- Pomagamy nauczycielom uczynić ze szkoły miejsce fascynujących spotkań z nauką
- Współpracujemy z uczelniami i organizacjami edukacyjnymi na rzecz zmiany edukacji" - źródło: fundacja.uniwersytetdzieci.pl

Opis zadań dla wolontariusza

- pomoc z dostarczeniem materiałów warsztatowych na miejsce zajęć
- działania organizacyjne (zbierają grupę, sprawdzają obecność, odprowadzają dzieci do rodziców po zakończonych zajęciach)
- wsparcie prowadzących w trakcie trwania warsztatów (jest to pomoc przy eksperymentach, przygotowywaniu miejsca do pracy z dziećmi – nic co wymaga wiedzy merytorycznej z danej dziedziny nauki!)
- wsparcie nas w realizowaniu misji Fundacji, a tym samym dołożenie swojej cegiełki do rozwoju twórczego i intelektualnego naszych Studentów!

Data rozpoczęcia naboru

1 września 2023

Kontakt do koordynatora

Data zakończenia naboru

Miejsce odbywania wolontariatu

Ośrodki akademickie w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu

Nabór stały

Korzyści dla wolontariusza

umowa wolontariacka,
zaświadczenia i referencje,
ubezpieczenie podczas pracy wolontariackiej,
spotkania integracyjne oraz szkolenia,
wzmocnienie kompetencji miękkich,
nauka pewności siebie oraz asertywności,
poznanie przestrzeni warszawskich uczelni,
nauka sprawnej organizacji w działaniu,
zdobycie doświadczenia w pracy z dziećmi

Informacje dodatkowe

Przed rozpoczęciem działania zapraszam na spotkanie, na którym przekażę więcej szczegółów.

Minimalny wiek wolontariusza

14 lat

Minimalna ilość godzin wolontariatu

5 godzin

bottom of page