top of page

Green REV Institute

logo organizacji charytatywnej

O organizacji

"Misja Fundacji to zmienianie i budowanie świata w szacunku dla człowieka, zwierząt i klimatu. Współczesne rolnictwo przestało być tym, które znaliśmy. Stało się przemysłem, który wpływa na jakość życia i zdrowie ludzi, zmiany klimatyczne i uprzedmiotowienie zwierząt. Następuje koncentracja produkcji żywności, rośnie skala rolnictwa przemysłowego i maleje liczba małych, rodzinnych gospodarstw" - źródło greenrev.org

Opis zadań dla wolontariusza

Osoby wolontariackie włączają się w projekty realizowane przez Green REV Institute w obszarze transformacji systemu żywności i praw zwierząt. Działania rzecznicze: wsparcie w opracowywaniu apeli, badaniach, ankietach, stanowiskach, prowadzenie wydarzeń edukacyjnych, działania w obszarze komunikacji. W zależności od zainteresowania, kompetencji i chęci szuka właściwych zadań i włączamy do projektów i programów.

Data rozpoczęcia naboru

1 września 2023

Kontakt do koordynatora

Data zakończenia naboru

1 września 2024

Miejsce odbywania wolontariatu

wolontariat zdalny

Korzyści dla wolontariusza

-nauka czym jest rzecznictwo i partycypacja dla transformacji systemu żywności i klimatu;
- praktyczne kompetencje dot. produkcji i organizacji wydarzeń;
- spotkania z osobami eksperckimi

Informacje dodatkowe

Nasz programy www.greenrev.org; futurefood4climate.eu; www.vegansummit.eu; www.greenadvocacyacademy.eu

Minimalny wiek wolontariusza

16 lat

Minimalna ilość godzin wolontariatu

5 godzin

bottom of page