top of page
Green REV Institute
logo organizacji charytatywnej
O organizacji
"Misja Fundacji to zmienianie i budowanie świata w szacunku dla człowieka, zwierząt i klimatu. Współczesne rolnictwo przestało być tym, które znaliśmy. Stało się przemysłem, który wpływa na jakość życia i zdrowie ludzi, zmiany klimatyczne i uprzedmiotowienie zwierząt. Następuje koncentracja produkcji żywności, rośnie skala rolnictwa przemysłowego i maleje liczba małych, rodzinnych gospodarstw" - źródło greenrev.org
Opis zadań dla wolontariusza
Osoby wolontariackie włączają się w projekty realizowane przez Green REV Institute w obszarze transformacji systemu żywności i praw zwierząt. Działania rzecznicze: wsparcie w opracowywaniu apeli, badaniach, ankietach, stanowiskach, prowadzenie wydarzeń edukacyjnych, działania w obszarze komunikacji. W zależności od zainteresowania, kompetencji i chęci szuka właściwych zadań i włączamy do projektów i programów.
Data rozpoczęcia naboru
1 września 2023
Kontakt do koordynatora
Data zakończenia naboru
1 września 2024
Miejsce odbywania wolontariatu
wolontariat zdalny
Korzyści dla wolontariusza
-nauka czym jest rzecznictwo i partycypacja dla transformacji systemu żywności i klimatu;
- praktyczne kompetencje dot. produkcji i organizacji wydarzeń;
- spotkania z osobami eksperckimi
Informacje dodatkowe
Nasz programy www.greenrev.org; futurefood4climate.eu; www.vegansummit.eu; www.greenadvocacyacademy.eu
Minimalny wiek wolontariusza
16 lat
Minimalna ilość godzin wolontariatu
5 godzin
bottom of page