top of page

Stowarzyszenie Na Tak

logo organizacji charytatywnej

O organizacji

Stowarzyszenie Na Tak od ponad 30 lat wspiera osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz zespołem downa na każdym etapie życia. Prowadzimy 10 specjalistycznych ośrodków w tym: - wielospecjalistyczną poradnię rozwojową dla dzieci i młodzieży, - przedszkole, szkołę podstawową oraz środowiskowy dom samopomocy dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną, - warsztaty terapii zajęciowej i agencję zatrudnienia wspomaganego wspierające aktywizację zawodową dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i zespołem downa, - dom krótkiego pobytu zapewniający krótkookresową, specjalistyczną, całodobową pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, - galerię TAK promującą sztukę osób wykluczonych, - portal informacyjny osób niepełnosprawnych pion.pl Stowarzyszenie rocznie pomaga około 1000 osobom z różnymi stopniami niepełnosprawności oraz ich rodzinom. Umożliwia rozwój własnych zainteresowań i talentów w ramach grup tanecznych, teatralnych i sportowych. Zwraca szczególną uwagę na szanowanie podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Główne filary wolontariatu w naszym stowarzyszeniu: - Pomoc przy imprezach cyklicznych - Wsparcie naszych działań akcyjnych - Wsparcie w promowaniu naszego Stowarzyszenia - Wolontariat Pracowniczy

Opis zadań dla wolontariusza

- Będziesz nam pomagać w naszych wielu akcjach (tj. Bieg Na Tak, Marsz Na Tak, pikniki organizowane przez Stowarzyszenie)
- Będziesz pomagał prowadzącym zajęcia oraz warsztaty organizowane w naszych placówkach
- Pomożesz w promocji Stowarzyszenia

Data rozpoczęcia naboru

3 listopada 2023

Kontakt do koordynatora

Data zakończenia naboru

Miejsce odbywania wolontariatu

Poznań

Nabór stały

Korzyści dla wolontariusza

- Porozumienie wolontariackie
- Zaświadczenie o odbyciu wolontariatu
- Udział w wielu akcjach
- Spotkania integracyjne dla wolontariuszy
- Rozwój osobisty (szkolenia, kursy)

Informacje dodatkowe

Minimalny wiek wolontariusza

13 lat

Minimalna ilość godzin wolontariatu

1 godzina

bottom of page