top of page

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Towarzystwo Nasz Dom

logo organizacji charytatywnej

O organizacji

"W centrum naszych działań jest dziecko, które znajduje się w trudnej sytuacji rodzinnej. Koncentrujemy się na dzieciach, których prawo do wychowania w rodzinie jest zagrożone czy chwilowo niemożliwe do respektowania. Naszym celem jest umożliwienie im wszechstronnego rozwoju, ochrony ich praw i przygotowanie do dorosłego, odpowiedzialnego życia." - źródło: towarzystwonaszdom.pl

Opis zadań dla wolontariusza

Szukamy Wolontariuszy do wsparcia dzieci przebywających w warszawskich rodzinach zastępczych.

Wolontariat realizowany przez nasz Ośrodek polega na spędzaniu czasu wolnego z dzieckiem, zabawie, pomocy w opiece nad małymi dziećmi, pomocy dzieciom „szkolnym” w nauce.

Dzieci przebywające w opiece zastępczej, niejednokrotnie mają za sobą trudne doświadczenia, dlatego osoba, która podejmuje się wolontariatu powinna cechować się odpowiedzialnością, wyrozumiałością, budującą postawą wobec trudności i słabych stron dziecka. Wolontariuszem może być tylko osoba pełnoletnia.

Na spotkania z dzieckiem należy przeznaczyć ok. 1,5 - 2 godziny tygodniowo.

Częścią wolontariatu jest udział w cyklu warsztatów edukacyjno-superwizyjnych (10 spotkań 1 raz w miesiącu we czwartek, w godz. 17.00-20.00). Warsztaty wyposażają Wolontariusza w niezbędną wiedzę dot. potrzeb, emocji, zachowań dziecka; superwizja podnosi kompetencje społeczne. Każdy Wolontariusz znajduje się pod opieką jednego ze specjalistów Ośrodka.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt; tel.: 531 018 155; e-mail: port@naszdom.org.pl

Data rozpoczęcia naboru

12 kwietnia 2024

Kontakt do koordynatora

531 018 155

Data zakończenia naboru

30 kwietnia 2024

Miejsce odbywania wolontariatu

Warszawa

Korzyści dla wolontariusza

- Wolontariusz otrzymuje bieżące wsparcie i pomoc specjalisty Ośrodka PORT;
- Wolontariusz bierze udział w warsztatach edukacyjno-superwizyjnych, podnosząc swoją wiedzę i szeroko rozumiane kompetencje społeczne;
- Wolontariusz współpracuje z Ośrodkiem na podstawie umowy o współpracy wolontariackiej, jest objęty ubezpieczeniem OC i NNW.

Informacje dodatkowe

Minimalny wiek wolontariusza

18 lat

Minimalna ilość godzin wolontariatu

1,5 - 2 godz. w tygodniu

bottom of page