top of page
Towarzystwo Nasz Dom
logo organizacji charytatywnej
O organizacji
"W centrum naszych działań jest dziecko, które znajduje się w trudnej sytuacji rodzinnej. Koncentrujemy się na dzieciach, których prawo do wychowania w rodzinie jest zagrożone czy chwilowo niemożliwe do respektowania. Naszym celem jest umożliwienie im wszechstronnego rozwoju, ochrony ich praw i przygotowanie do dorosłego, odpowiedzialnego życia." - źródło: towarzystwonaszdom.pl
Opis zadań dla wolontariusza
Zapraszamy do współpracy wolontariuszy gotowych dać dzieciom długofalowe wsparcie. Program wymaga zaangażowania się wolontariusza na okres minimum 10 miesięcy (co najmniej 2 godziny w tygodniu), co jest niezbędne, aby na bazie zaufania, pomóc dziecku doświadczyć efektów bezpiecznej, pozytywnej relacji w procesie rozwoju.
Data rozpoczęcia naboru
11 października 2023
Kontakt do koordynatora
531 018 155
Data zakończenia naboru
20 listopada 2023
Miejsce odbywania wolontariatu
Warszawa
Korzyści dla wolontariusza
- Wolontariusz otrzymuje bieżące wsparcie i pomoc specjalisty Ośrodka PORT;
- Wolontariusz bierze udział w warsztatach edukacyjno-superwizyjnych, podnosząc swoją wiedzę i szeroko rozumiane kompetencje społeczne;
- Wolontariusz współpracuje z Ośrodkiem na podstawie umowy o współpracy wolontariackiej, jest objęty ubezpieczeniem OC i NNW.
Informacje dodatkowe
Minimalny wiek wolontariusza
18 lat
Minimalna ilość godzin wolontariatu
1,5 godz. w tygodniu
bottom of page