Fundacja Centrum Współpracy Międzynarodowej
Dziewczyna z skórzanym plecakiem
O organizacji:

"Tworzenie  programów współpracy i tworzenie powiązań sieciowych pomiędzy  migrantami z Białorusi (studentami, wolontariuszami z organizacji  pozarządowych z Białorusi, którzy zostali zmuszeni do wyjazdu z powodu  presji, ekspertami, przedstawicielami biznesu, dziennikarzami,  artystami) z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, inicjatywami,  mediami, biznesami, które są zainteresowane we wsparciu i realizacji  własnych projektów społecznych na Białorusi"

Kontakt do koordynatora:
Data rozpoczęcia naboru:

Dzmitry Pylypiu

biuro@cenwm.org

27.08.2021
Data zakończenia naboru:
30.09.2021
Opis zadań dla wolontariusza:

Szukamy wolontariusza z umiejętnościami dziennikarskimi: komunikacja z ludźmi (na żywo i telefonicznie); umiejętność poprawnego i jasnego sformułowania pytań, prowadzenia rozmowy; umiejętność napisania tekstu podsumowującego

Miejsce odbywania wolontariatu:
Warszawa
Korzyści dla wolontariusza:
  • Możliwość uzyskania certyfikatu wolontariusza, 

  • doświadczenie w pisaniu artykułów i przeprowadzaniu wywiadów przy wsparciu ekspertów, 

  • doświadczenie w pracy w młodym, przyjaznym zespole, doświadczenie pracy w sektorze non-profit.

Informacje dodatkowe:

Celem Fundacji jest wspieranie wszechstronnego, zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i integracji społecznej


Fundacja Centrum Współpracy Międzynarodowej,

ul. Bracka 25, piętro 3

00-028 Warszawa

http://cenwm.org/